Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції

положення про факультет

положення про Вчену раду факультету

Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції є структурним підрозділом Дніпровського державного університету внутрішніх справ. Факультет був створений наказом МВС України від 02.10.1997 № 661 (реорганізований наказом МВС України від 04.06.2016 № 551). Основним завданням факультету є здійснення підготовки фахівців вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів на денній формі навчання за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України на базі повної загальної середньої освіти.

Основними напрямами діяльності факультету є поєднання навчальної, наукової, соціальної та виховної роботи із здобувачами вищої освіти; створення належних умов для формування професійних та особистих якостей майбутнього працівника оперативних підрозділів; організація, спільно з практичними працівниками Національної поліції, практики та стажування здобувачів вищої освіти на місцях майбутньої служби.

Особливістю факультету є те, що окрім загальноюридичних дисциплін, які викладаються в університеті, курсанти вивчають ряд спеціальних, притаманних лише для підрозділів кримінальної поліції. Це, зокрема:

– основи кримінального аналізу;

– негласні слідчі (розшукові) дії;

– агентурно-оперативна робота;

– оперативно-розшукове документування;

– оперативно-розшукова тактика та інші.

 

Декан факультету, кандидат юридичних наук, доцент майстер спорту України
міжнародного класу з дзюдо, майор поліції Балабан Сергій Миколайович
(ORCID, Google Scholar)

 

На факультеті підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції працює 35 досвідчених, кваліфікованих фахівців. Адміністративний склад факультету складає 11 осіб, з яких 1 кандидат юридичних наук, доцент. До складу факультету входять три кафедри:

• кафедра оперативно-розшукової діяльності – завідувач кафедри доктор юридичних наук, доцент, майор поліції Дараган Валерій Валерійович;

• кафедра цивільного права та процесу – завідувач кафедри доктор юридичних наук, доцент Резворович Кристина Русланівна;

• кафедра спеціальної фізичної підготовки – завідувач кафедри кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції Богуславський Віктор Володимирович.

Робота факультету організована відповідно до Положення про факультет, Планів основних заходів університету та факультету на навчальний рік, навчальних планів, індивідуальних планів роботи НПП, наказів та доручень ДДУВС, рішень Вченої Ради та засідання ректорату університету.

 

Командно-адміністративний склад факультету:

– заступник декана факультету підполковник поліції Юрій Герасимчук;

– провідні фахівці факультету: капітан поліції Іван Богатир, капітан поліції Дмитро Воловий, Юрій Кушнєров, Олег Лучка;

– фахівці факультету: капітан поліції Євгенія Петриченко, старший лейтенант поліції Дмитро Циганков, Альона Зінченко, Дмитро Харченко, Тарас Коляда.

 

До складу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції входять:

кафедра оперативно-розшукової діяльності

кафедра цивільного права та процесу

кафедра спеціальної фізичної підготовки

 

Контактна інформація факультету:

Телефон факультету: (056) 756-45-10

Адреса електронної пошти: f_tscpu@dduvs.edu.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


132 069