Міжнародна діяльність

Відділення міжнародного співробітництва Дніпровського державного університету внутрішніх справ координує міжнародну діяльність із закладами вищої освіти, науковими установами, правоохоронними органами іноземних держав, міжнародними та неурядовими організаціями з метою вивчення і впровадження досвіду зарубіжних країн у сфері підготовки поліцейських кадрів, розвитку освітнього процесу.

 

Основні завдання відділення

  • Забезпечення зв’язків Університету у питаннях міжнародного співробітництва з іноземними закладами вищої освіти, з закордонними представництвами, громадськими об’єднаннями, зарубіжними науковими установами, міжнародними організаціями та фондами.
  • Посилення міжнародної науково-педагогічної та зовнішньоекономічної діяльності, міжвузівської співпраці та інших форм міжнародних контактів на рівнях ректорату, факультетів, інститутів, кафедр, інших підрозділів, органів студентського самоврядування та на індивідуальному рівні, за рахунок пошуку та розширення міжнародних контактів, необхідних для розвитку наукової та освітньої діяльності університету.
  • Сприяння участі у програмах багатостороннього міждержавного і міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками.
  • Координаційне забезпечення участі Університету та окремих підрозділів у міжнародних наукових та освітніх проектах, програмах (пошук, підготовка, надання необхідної допомоги в процесі виконання та аналізу результатів).

 

Чумаченко Тетяна Миколаївна
Завідувач відділення

 

 

Горячева Валерія Романівна
Перекладач відділення

 

 

Контактна інформація:

Телефони:+ 38 (056)-756-46-18, +38 (067)-567-86-46

Електронна пошта для листування: ird@dduvs.edu.ua

Адреса: м.Дніпро, пр-кт Науки (Гагаріна), 26 (корпус 1, каб.310, поверх 3)


28 745