Юридична клініка «Істина» Дніпровського державного університету внутрішніх справ

З метою надання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і свобод людини на базі Дніпровського державного університету внутрішніх справ у 2001 р. було створено Центр правової допомоги «Істина», реорганізований в юридичну клініку на підставі наказу ректора від 25.03.2013 № 97.

З 2013 року роботу юридичної клініки координувала кафедра загальноправових дисциплін. З 2024 року координує кафедра цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти.

Юридична клініка «Істина» Дніпровського державного університету внутрішніх справ надає консультації з різних галузей права, включно з приводу вирішення правових питань учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб, окрему групу становлять консультації за зверненням щодо допомоги родинам полонених, загиблих та зниклих безвісти, оскільки науково-педагогічні працівники університету, практики та здобувачі вищої освіти долучаються до надання правової допомоги у Консультативному центрі з питань забезпечення прав і свобод захисників України, що створений на базі ДДУВС.

Основними завданнями юридичної клініки є: формування у здобувачів вищої освіти фахових компетентностей практичної; створення місць для проходження ними академічної практики та стажування; надання громадянам соціально вразливих верств населення безоплатної первинної правової допомоги; проведення заходів з правової освіти населення; формування правової культури та правосвідомості громадян; забезпечення можливості спілкування здобувачів вищої освіти під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових, правоохоронних і правозахисних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності; створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян.

У своїй діяльності юридична клініка керується Етичним кодексом юридичної клініки в Україні, прийнятим на З’їзді Асоціації юридичних клінік України 25.08.2005, Стандартами діяльності юридичних клінік України, прийнятими на З’їзді Асоціації юридичних клінік України 19.06.2014, законами України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 № 3460-VI, «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР, «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII, «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI, Статутом Дніпровського державного університету внутрішніх справ, Положенням про юридичну клініку «Істина», затвердженим ректором університету та іншими чинними нормативно-правовими документами.

Співпраця із зазначеними організаціями здійснюється на підставі договірних відносин на безоплатній основі, виходячи із взаємних інтересів, для надання безоплатної правової допомоги та створення належних умов для підготовки юридичних кадрів, які задіяні у якості студентів-консультантів до роботи юридичної клініки «Істина» Дніпровського державного університету внутрішніх справ.

Юридична клініка «Істина» є членом Асоціації юридичних клінік України та активно долучається до заходів, що проводить асоціація (Національній Олімпіаді юридичних клінік з консультування клієнтів, Зимовій школі з консультування клієнтів, З’їздах та Форумах асоціації)

Юридична клініка проводить практики/стажування в межах академічної мобільності для здобувачів вищої освіти з інших держав. 

На постійній основі проводяться практичними працівниками та науково-педагогічними співробітниками університету тренінги, майстер-класи, практичні заняття та тематичні бесіді за різними юридичними спрямуваннями.

Велику увагу юридична клініка «Істина» приділяє науковим дослідженням у сфері юридичної клінічної діяльності, результати яких відображаються в опублікуванні низки наукових праць, фахових наукових статей та тез наукових доповідей у збірниках матеріалів конференцій на теренах України та в зарубіжних країнах.

Вже традиційною є щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція присвячена безоплатній правовій допомозі та юридичній клінічній діяльності. 

Окремий напрям діяльності юридичної клініки – це правопросвітницькі заходи, а саме: виступи на радіо та телебаченні, розробка та розповсюдження інформаційних флаєрів.

Студенти (курсанти)-консультанти беруть участь у судових засіданнях Дніпровського окружного адміністративного суду та Третього апеляційного адміністративного суду, де отримують практичний досвід.

Директором юридичної клініки «Істина» є Володимир КИЯН завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти.

Заступник директора юридичної клініки «Істина» Роман КАРПЕНКО доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти.

Режим роботи юридичної клініки: понеділок, вівторок, четвер (з 14.30 до 17.00).

Адреса юридичної клініки: 49005, м. Дніпро, пр. Науки (Гагаріна), буд. 26 (1 поверх, 1 «свічка»; вхід з вулиці).

Для отримання необхідної інформації телефонуйте 0664445201

Е-mail: istina.urklinika@gmail.com

 

 

Консультаційний центр з питань забезпечення прав і свобод захисників України: як отримати допомогу?

У Дніпровському державному університеті внутрішніх справ працює Консультаційний центр з питань забезпечення прав і свобод захисників України. Він надає правову, психологічну та інформаційну допомогу.

Фахівці центру працюють із різними категоріями громадян, зокрема з військовими, полоненими, звільненими з полону або демобілізованими з військової служби захисниками та членами їхніх родин, із сім’ями зниклих безвісти або загиблих захисників.

Ключовий напрям роботи центру – надання юридичної, психологічної та інформаційно-консультативної підтримки щодо забезпечення дотримання гарантій захисту прав і основоположних свобод військових та членів їхніх родин.

Для отримання необхідної інформації пишіть на електронну пошту: Poshuk.dopomoga@gmail.com або телефонуйте: +38(096)209-79-12.

Графік роботи центру:

ПН-ПТ, з 10:00 до 15:00.

 


24 549