Доступ до публічної інформації

Повідомлення про обробку персональних даних

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», якою затверджено примірну форму запиту на інформацію і примірний порядок складення та подання запитів на інформацію.

Запит на отримання публічної інформації складається у довільній формі. При цьому обов’язково зазначаються:
1) ім’я та прізвище запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер контактного телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого робиться запит);
3) підпис і дата.

 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або його бездіяльності

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації» відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу: проспект Науки (Гагаріна), 26, місто Дніпро, 49005, Україна;

на електронну адресу: info@dduvs.edu.ua;

 

ЗВІТ про стан розгляду адвокатських запитів у Дніпровському державному університеті внутрішніх справ за 3 місяці 2024 року.

ЗВІТ про стан розгляду депутатських запитів і звернень народних депутатів України у Дніпровському державному університеті внутрішніх справ за 3 місяці 2024 року.

ЗВІТ про стан роботи із запитами на інформацію в Дніпровському державному університеті внутрішніх справ за 3 місяці 2024 року.

ЗВІТ про стан розгляду звернень громадян у Дніпровському державному університеті внутрішніх справ за 3 місяці 2024 року.

 

Публічні закупівлі

 

Фінансові звіти, кошторис, зміни до кошторису:

 


70 064