Інститут післядипломної освіти та заочного навчання

Положення про інститут

З 2015 року у складі Дніпровського державного університету внутрішніх справ розпочав свою діяльність новий підрозділ – Навчально-науковий інститут післядипломної освіти та заочного навчання.

У той же час підготовка слухачів за заочною формою навчання з числа практичних працівників міліції розпочалась у 1966 р., з моменту створення Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції. За роки існування навчального закладу в статусі школи міліції до 1992 р. в її стінах отримало першу юридичну освіту майже 7 тисяч практичних працівників міліції.

У 2016 році відповідно до наказу ДДУВС від 29.09.2016 № 547 «Про організаційно-штатні зміни» реорганізовано та створено Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації.

Головним завданням інституту є підготовка фахівців для системи Міністерства внутрішніх справ України, інших міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ України.

Організація навчання за заочною та заочно-дистанційною формою здійснюється відповідно до нормативних актів Міністерства освіти України, Міністерства внутрішніх справ України.

Заочна підготовка фахівців є складовою частиною освіти, яка гарантує одержання знань, необхідних для ефективного виконання службових обов’язків. Перед інститутом стоїть завдання забезпечити одержання здобувачами вищої освіти умінь і навичок на основі глибокого вивчення ними навчальних дисциплін. Знання, що надаються здобувачам вищої освіти спрямовані на удосконалення у них навичок роботи з людьми, творчого розв’язання завдань з урахуванням прав і законних інтересів громадян, забезпечення правопорядку, посилення боротьби з правопорушниками, розширення демократій і гласності при суворому дотриманні законності.

 

Колотік Анатолій Сергійович – директор Інституту післядипломної освіти та заочного навчання, кандидат юридичних наук, підполковник поліції


 

Шевченко Сергій Іванович – заступник директора Інституту післядипломної освіти та заочного навчання, кандидат юридичних наук, майор поліції.


 

Керівництво інституту спільно з кафедрами університету організовує навчальний процес на основі вимог сучасної педагогічної науки, впровадження активних методів навчання, технічних засобів, електронно-обчислювальної техніки.

Проведення занять забезпечується професорсько-викладацьким складом кафедр університету. У навчальному процесі беруть участь досвідченні фахівці ГУНП, інших навчальних закладів і науково-дослідних установ України.

У Інституті працюють:

– провідні фахівці ННІ ЗНПК: Мкртчан Каріне Валерівна, Коломієць Вадим Юрійович;

– фахівці ННІ ЗНПК: Дурманова Наталія Володимирівна, Заплюсвічка Юлія Анатоліївна;

– інспектори ННІ ЗНПК: Ісаєва Сабіна Аліфагівна, Левадна Юлія Володимирівна, Коломбарь Валерія Вадимівна, Лапенко Христина Олександрівна.

Кількість перемінного складу:

– за кошти фізичних та юридичних осіб навчається – 1586 осіб;

– за державним замовленням – 253 особи.

Підготовка фахівців для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється за спеціальностями: 081 «Право»; 262 «Правоохоронна діяльність»; 051 «Економіка»; 053 «Психологія»; 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»; 073 «Менеджмент»; 281 «Публічне управління та адміністрування».

Підготовка фахівців для здобуття освітнього ступеня «магістр» за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється за спеціальностями: 081 «Право»; 262 «Правоохоронна діяльність»; 051 «Економіка»; 053 «Психологія»; 281 «Публічне управління та адміністрування».

Підготовка фахівців для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» за кошти державного бюджету здійснюється за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

 

Контактні дані:

Адреса: м. Дніпро, проспект Науки (Гагаріна), 26 (корпуса: 10,11).

Корпус 10 – телефон: (056) 756-45-50

Корпус 11 – телефон: (056) 756-45-51

Електрона адреса: esi_eepd@dduvs.edu.ua

 


107 643