ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА

Процес впровадження рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у діяльності органів системи МВС – це важливий крок вперед у забезпеченні гендерної рівності. На виконання та впровадження Національних планів та Державної програми, Міністерством внутрішніх справ було прийнято низку відомчих наказів і проведено масштабну інформаційно-аналітичну та просвітницьку кампанію в середині правоохоронної структури, а саме:

➢ розроблено національний План 1325 «Жінки, мир, безпека»;

➢ розбудовано інституційний механізм;

➢ створено мережі гендерних радників у апараті МВС та ЦОВВ;

➢ організовано освітній процес;

➢ тренінги та заняття з гендерної обізнаності працівників та впроваджено гендерний аспект у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання.

Гендер – це не лише про відмінність за біологічними ознаками між чоловіками та жінками. Гендерна теорія передбачає зміну соціальної реальності, яка відображає потреби сучасного сьогодення та має мету – забезпечення гендерної рівності.

Принцип гендерної рівності закріплений в Конституції України. Стаття 3 Конституції закріплює рiвнiсть чоловiкiв і жінок у всіх сферах життя. Окрім даної норми гендерної рiвностi торкаються ст. 21, 24, 51. Частина третя ст. 24 Конституції України безпосередньо присвячена подоланню дискримiнацiї щодо жінок в Україні та наголошує на тому, що рiвнiсть прав жінок i чоловiкiв забезпечується наданням жінкам рівних із чоловіками можливостей у громадсько-полiтичнiй та культурній дiяльностi, у здобутті освіти та професiйнiй пiдготовцi, у праці та винагороді за неї тощо.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок» гендерна рівність трактується як рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства.

 

Основні компоненти гендерної політики:

➢ рівні права жінок і чоловіків – відсутність обмежень чи привілеїв за ознакою статі;

➢ рівні можливості жінок і чоловіків – рівні умови для реалізації рівних прав жінок і чоловіків.

 


18 968