Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України

Як основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ університету Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України (далі – Інститут) був заснований у 2004 році, на момент створення мав назву факультет міліції громадської безпеки.

Інститут було створено наказом МВС України від 21.01.2004 № 64 «Про організацію виконання Указу Президента України від 12.01.2004 № 27 «Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності служби дільничних інспекторів міліції», яким Дніпровський державний університет внутрішніх справ було визнано базовим навчальним закладом для підготовки дільничних інспекторів міліції. У 2015 році факультет було перейменовано в факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, у 2024 році перейменовано у Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України.

У різні часи Інститут очолювали висококваліфіковані фахівці, що сприяли його розвитку, а саме: С.О. Сліс, В.П. Лук`яненко, В.В. Доненко, С.Л. Недов, І.В. Пиріг, В.Є. Гуменюк, Р.М. Кацуба, А.В. Жбанчик, К.В.Бахчев.

Інститут здійснює підготовку фахівців денної форми навчання для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України з метою задоволення потреб Міністерства внутрішніх справ України за освітніми ступенями «бакалавр», термін навчання 3 роки на базі повної загальної середньої освіти та «магістр», на базі базової вищої юридичної освіти, термін навчання 1 рік 6 місяців. за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність.

Поліція превентивної діяльності в Україні у межах компетенції реалізує державну політику у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку, безпеки дорожнього руху, організації роботи дозвільної системи, превентивної та профілактичної діяльності, запобігання та припинення насильства в сім’ї.

Директор Інституту
полковник поліції, кандидат юридичних наук
Олексій КАМИШАНСЬКИЙ
scholar.google.com.ua

 

Заступник директора Інституту
підполковник поліції, кандидат педагогічних наук, доцент
Олександр ЦАРЬОВ
scholar.google.com.ua
orcid.org
nbuviap.gov.ua

 

Сучасна структура інституту складається з:

– адміністративно-командного складу;

– науково-дослідної лабораторії превентивної діяльності та соціологічних досліджень;

– кафедри адміністративного права і процесу;

– кафедри тактико-спеціальної підготовки;

– кафедри теорії та історії держави та права, конституційного права та прав людини;

– навчальних груп здобувачів вищої освіти.

 

Адміністративно-командний склад Інституту:

• Провідний фахівець – Тетяна СИДОРЕНКО;

• Начальник курсу – капітан поліції Станіслав БРИКОВ;

• Начальник курсу – Юрій МЕДЯНИЙ;

• Заступник начальника курсу – Юрій ПЕРЬКОВ;

• Інспектор – Олена ПОНОМАРЕНКО.

 

На кафедрі тактико-спеціальної підготовки система формування професійної компетентності ґрунтується на комплексному вивченні навчальних дисциплін циклу професійно-практичної підготовки і активному використанні в освітньому процесі наявної матеріально-технічної бази Університету.

Так, в освітньому процесі активно використовуються: «Центр тактичної та вогневої підготовки на базі мультимедійного тиру «Рубін-У», тири (мультимедійний та два стрілецькі) для стрільби бойовими набоями, Тактичне містечко, поліцейські автомобілі Toyota Prius, полігони: «Кімната тактичної медицини», «Ідентифікація вибухонебезпечних предметів», а також спеціалізована навчальна аудиторія «Реагування поліції на неправомірні дії, пов’язані з джерелами іонизуючого випромінювання».

Використання об’єктів в освітньому процесі надає можливість:

– формування знань та набуття навичок щодо правил і техніки стрільби;

– набуття навичок прицілювання та правильного натискання на спусковий гачок;

– відпрацювання навичок ведення вогню із-за укриття та різних положень;

– виконання практичних вправ курсу стрільб як по нерухомих, так і по рухомих цілях.

– відпрацювання практичних вправ курсу стрільб з використанням пневматичної зброї в інтерактивному пневматичному тирі «Інгул»;

– підготовка до змагань;

– набуття та вдосконалення здобувачами вищої освіти навичок практичного застосування теоретичних знань щодо правильного оцінювання конкретних подій з подальшим прийняттям правомірних рішень та психологічної готовності до дій у ситуаціях різних ступенів ризику (за допомогою ситуативних сценаріїв).

– удосконалення навичок володіння вогнепальною зброєю та веденню влучного вогню при пересуванні на автомобілі (дозволяє імітувати переслідування правопорушників та їх знешкодження з ефектом присутності стрілка в реальних умовах із салону автомобіля);

– відпрацьовувати практичні навички зовнішнього та внутрішнього огляду приміщень;

– відпрацювання службових завдань пов’язаних із зупиненням та перевіркою транспортного засобу в ситуаціях різних ступенів ризику та примусового усунення від керування;

– реалізовувати комплекс заходів, спрямованих на набуття і вдосконалення навичок практичного застосування теоретичних знань щодо правильного оцінювання конкретних подій з подальшим прийняттям правомірних рішень та психологічної готовності до дій у ситуаціях різних ступенів ризику.

– відпрацювати практичні навички зупинення транспортного засобу у ситуаціях різних ступенів ризику;

– відпрацювати навички примусового усунення від керування;

– сформувати комунікативні навички курсантів та активізувати їх пізнавальну діяльність за рахунок створення активної, мотивованої навчальної ситуації та її оперативної оцінки.

 

ЦЕНТР ТАКТИЧНОЇ ТА ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ НА БАЗІ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ТИРУ «РУБІН-У»

Центр обладнаний трьома інтерактивними мультимедійними лазерними тирами «Рубін -У» (що дає можливість виконувати практичні вправи курсу стрільб), розсувними макетами побутової кімнати (вікно, вхідні двері, глухі стіни), оснащений звуковою та світловою сигналізацією (проблискові маячки синього та червоного кольорів).

 

ТИРИ

Мультимедійний тир включає в себе:

– тренажери без кульової стрільби «SKATT» (3 шт.);

– інтерактивний пневматичний тир «Інгул».

Тир 25 метрів, обладнаний системою відеоспостереження за мішенями (4 монітори), які встановлені на вогневому рубежі.

Використання об’єкту в освітньому процесі надає можливість набуття навичок стрільби з бойової коротко ствольної зброї. Наявність відео камер та моніторів дає можливість контролювати викладачеві та стрільцю влучання в мішень.

Тир 50 метрів, обладнаний розсувними макетами (конструкціями) побутової кімнати (вікно, вхідні двері, стіна), оснащений звуковою та світловою сигналізацією (проблискові маячки синього та помаранчевого кольорів), встановлено мультимедійний тир «Інгул» (для відпрацювання ситуативних сценаріїв), що дає можливість виконувати практичні вправи курсу стрільб з коротко ствольної зброї у повному обсязі бойовими набоями. У тирі встановлено автомобільний тренажер для імітації стрільби з автомобіля.

 

ТАКТИЧНЕ МІСТЕЧКО

Містечко розташоване на території університету і являє собою окрему огороджену територію, на якій знаходиться автомобіль, двоповерхова будівля з кімнатами, сходовими маршами та оглядовим майданчиком для науково-педагогічних працівників.

 

СЛУЖБОВІ АВТОМОБІЛІ TOYOTA PRIUS.

Використовується у підрозділах Національної поліції України: таких, як Департамент патрульної поліції та його територіальні підрозділи.

 

КІМНАТА ТАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ

Кімната тактичної медицини обладнана манекенами-тренажерами (дорослий, дитячий, новонароджений), необхідними засобами надання домедичної допомоги (медичні бинти, кровоспинні турнікети та бандажі, носилки, назофаренгальні трубки для забезпечення СЛР, рятувальні ковдри), імітаційні накладки ран різної етіології. Використання в освітньому процесі надає можливість формування теоретичних знань та практичних навичок надання домедичної допомоги при виявленні: закритих та відкритих переломів та їх іммобілізацію; травм м’яких тканин, кровотеч, гемостазів, перев’язки ран; проведення серцево-легеневої реанімації дорослих, дітей та новонароджених; опіків; інтоксикації; шоку і різновидів шоку; медичного сортування в разі колективної аварії; іммобілізацію та евакуацію постраждалих, в ситуаціях, які виникли під час ускладнення оперативної обстановки.

 

Навчальний полігон «ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ» є однією з основних навчально-методичних локацій кафедри тактико-спеціальної підготовки, яка використовується для проведення практичних занять з різних дисциплін навчального закладу, факультативних занять, організації різних заходів, що сприяють глибшому вивченню окремої дисципліни, а також місцем для самостійної роботи здобувачів вищої освіти, проведення поза навчальної роботи.

Основним завданням полігону є забезпечення проведення практичних занять на високому практичному, науково-методичному і технічному рівні згідно з чинними навчальними програмами і методичними рекомендаціями, а також організація і проведення поза аудиторної та факультативної роботи, завдяки чому у здобувачів вищої освіти розвиваються практичні вміння та навички щодо ідентифікації вибухонебезпечних предметів, реагування на заяви і повідомлення про виявлення предметів, схожих на вибухонебезпечні, забезпечення особистої безпеки та безпеки оточуючих у разі виявлення вибухонебезпечного предмета.

 

Спеціалізована навчальна аудиторія «РЕАГУВАННЯ ПОЛІЦІЇ НА НЕПРАВОМІРНІ ДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ» є однією з основних навчально-методичних локацій, яка використовується для проведення практичних занять факультативних занять, організації різних заходів, що сприяють глибшому вивченню дисципліни та забезпечує проведення занять на високому практичному, науково-методичному і технічному рівні згідно з чинними навчальними програмами і методичними рекомендаціями, а також є місцем для самостійної роботи здобувачів вищої освіти, проведення позанавчальної роботи, підвищення рівня знань, умінь та навичок представників слідчого, оперативного складу НПУ (інших правоохоронних органів) у сфері проведення досудового розслідування та документування міжнародних (воєнних) злочинів вчинених країною агресором із застосуванням хімічної зброї, задушливих чи отруйних газів та інших заборонених засобів.

 

Кафедра адміністративного права і процесу Інституту в освітньому процесі використовує наступні полігони:

ІНТЕРАКТИВНА КЛАСНА КІМНАТА

Навчальний полігон облаштований у вигляді трикімнатної квартири, таким чином, щоб найефективніше відбувалося напрацювання практичних навичок із запобігання та протидії домашнього насильства (спілкування з жертвою і кривдником, правильного відібрання пояснень, оформлення адміністративних матеріалів, тактика дій поліцейських тощо). Саме в ній, за спеціально розробленими сценаріями, проводяться рольові ігри, учасниками і експертами яких є самі курсанти та практичні працівники поліції.

Під час тренувань та практичних занять на полігоні «Інтерактивна класна кімната» курсанти отримують знання та навики щодо:

– процесу, організації, тактичних прийомів протидії домашньому насильству в Україні;

– спілкування з жертвою і кривдником, іншими учасниками конфлікту;

– дій в критичних ситуаціях, що виникають при припиненні домашнього насильства;

– збирання доказів (протокол про адміністративне правопорушення, пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновок експерта, речові докази, показання технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і відеозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі).

 

Проведенню рольової гри передує відповідна організаційна та навчально-методична робота. Напередодні курсанти одержують сценарій (група розділяється на поліцейських (патрульних, дільничних та інших), кривдника, жертви, інших осіб та експертів), напрацьовують порядок дій, ураховуючи, зрозуміло, вимоги нормативно-правових актів, програми спеціалізованого курсу, методичних посібників, рекомендацій викладача кафедри.

Варто зазначити важливе місце використання Інтерактивної класної кімнати в підготовці поліцейських офіцерів громади для об’єднаних територіальних громад.

 

КРИЗОВА КІМНАТА, ДРУЖНЯ ДО ДИТИНИ

Полігон «Кризова кімната, дружня до дитини» – спеціально організований комплекс заходів, що здійснюються відомствами, уповноваженими на захист та охорону прав дітей, які передбачають проведення допиту, опитування та проведення індивідуально-профілактичної роботи з дитиною, яка перебуває в контакті та/або в конфлікті з законом, у спеціально створених для цього умовах.

Полігон «Кризова кімната, дружня до дитини» функціонує у відповідності до міжнародних стандартів щодо захисту дітей – жертв та/або свідків злочинів, а саме: статті 39 Конвенції ООН; керівних принципів ООН з питань правосуддя у справах, пов’язаних із участю дітей – жертв та/або свідків злочинів, та вимог чинного законодавства України.

Основна мета та підстави для створення і функціонування «Кризової кімнати дружньої до дитини» полягають у соціальному та правовому захисті дітей, виявленні та документуванні злочинної діяльності, спрямованої на дітей чи за участю дітей.

У 2019 році в Дніпровському державному університеті внутрішніх справ відкрито полігон «Кризова кімната, дружня до дитини».

Формування спеціальних якостей, практичних навичок і пристосування до різноманітних ситуацій – це важливі якості, якими має володіти поліцейський, працюючи в практичному підрозділі Національної поліції.

«Кризова кімната, дружня до дитини» для дітей – це дві суміжні кімнати, та окрема навчальна аудиторія, де розміщуються слухачі для проведення заняття:

Терапевтична зала, в якій безпосередньо з дитиною працюють працівник ювенальної превенції, психолог, залучені фахівці із педіатрії, дитячої гінекології, психіатрії, педагогіки тощо. Обстановка робочого місця дає можливість відпрацювання навичок проведення превентивних, тактичних, слідчих дій для встановлення факту насильницького посягання на дитину, відпрацювання алгоритму роботи всіх суб’єктів, як працівників Національної поліції, так і інших суб’єктів у сфері захисту прав дітей з конкретної ситуації та складення відповідних процесуальних документів. Основною метою є зібрання всієї доказової бази та формування матеріалів справи.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДТП

Мета полігону полягає у впроваджені в систему навчання новітніх та практичних методів, шляхом моделювання ситуацій оформлення дорожньо-транспортних пригод, організації дорожнього руху, нагляду за станом доріг, в умовах близьких до реальних. Основними суб’єктами використання полігону є курсанти та слухачі університету, а також працівники органів та підрозділів Національної поліції, які проходять курси підвищення кваліфікації.

 

Керівництво Інституту та Університету організовує зустрічі курсантів з іноземними поліцейськими та міжнародними експертами для обміну практичним досвідом. Які розповідають про особливості поліцейської служби, про ключові заходи протидії злочинності та про роботу нарядів поліції в різних країнах.

Пріоритетним завданням Інституту є забезпечення високого рівня навчального процесу, виховання здобувачів вищої освіти у дусі патріотизму та поваги до народу, створення умов для всебічного розвитку особистості майбутнього офіцера української поліції, набуття курсантами теоретичних знань, практичних вмінь та навичок, необхідних для виконання завдань, пов’язаних із майбутньою службою.

Курсанти систематично відвідують з екскурсією підрозділи Національної поліції України для ознайомлення з практичною складовою їхньої майбутньої службової діяльності, а саме: Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області, Управління превентивної діяльності ГУНП в Дніпропетровській області, Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області, Ситуаційний центр ГУНП в Дніпропетровській області, Ізолятор тимчасового тримання № 1 ГУНП в Дніпропетровській області та Полк поліції особливого призначення.

Саме відвідування практичних підрозділів Національної поліції курсантами надає їм можливість дізнатись всі тонкощі проходження служби в окремому підрозділі та поспілкуватися з працівниками поліції, які мають чималий досвід в службі.

Особовий склад активно залучається до тренувань у спортивних секціях (з боротьби самбо та дзюдо; рукопашного бою; гирьового спорту; легкоатлетичного кросу; ігрових видів спорту; стрільби з бойової зброї). Особлива увага приділяється фізичному загартуванню колективу.

Курсанти беруть активну участь у громадському житті навчального закладу та Інституту, організації роботи поетичних, танцювальних, вокальних, творчих гуртків, проведенні вечорів відпочинку, активно залучаються до участі у роботі наукових гуртків університету, проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів.

 

Контактна інформація:

Адреса:
проспект Науки, 26
місто Дніпро
49000
навчальний корпус № 1
5 поверх

Тел. (056) 756-45-35.

E-mail: f_tspau@dduvs.edu.ua


133 430