Публічні закупівлі

У зв’язку із набранням чинності Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель” (далі-нова редакція Закону) від 19.09.2019 № 114-ІХ та введенням його в дію з 19.04.2020р., з метою поліпшення стану роботи з організації та проведення закупівель за бюджетні кошти в Дніпропетроському державному університеті внутрішніх справ створено Відділення моніторінгу, планування та закупівель. Відділення у своїй діяльності керується Наказом ДДУВС від 22.01.2020р. №51 «Про порядок здійснення допорогових та спрощених закупівель в Дніпропетроському державному університеті внутрішніх справ», Положенням про Відділення моніторінгу, планування та закупівель від 27.02.2020р. №205.
Наказом ректора від 14.04.2020 №301 призначено Уповноважених осіб відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель:
Сергія РОЗЗУВАЙЛО
Олену УСЕНКО
Теняну ШЕВЧУК
При цьому, відповідно до пункту 4 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” нової редакції Закону замовник може утворювати тендерний комітет (комітети) для організації та проведення процедур закупівель. Замовник має право визначити уповноважену особу (осіб) та тендерний комітет (комітети), за умови що кожен із них буде відповідальним за організацію та проведення конкретних процедур закупівель.
На виконання ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.15 № 922-VIII, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.16 № 557 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)» та з метою дотримання принципу економії та ефективності закупівель, що організовуються та проводяться Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ наказом ректора створено тендерний комітет.
Керівництво роботою комітету здійснює голова ТК – проректор Олександр СИДОРОВ, який організовує роботу комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.
Секретар комітету призначається головою комітету та забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань комітету, оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності, виконання іншої організаційної роботи, зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами, розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики.

Секретар тендерного комітету: Валентина ПЕРЕУТА
У процесі роботи Уповноваженими особами та Тендерним комітетом забезпечується реалізація таких функцій:
1) плануання закупівель та формування річного плана закупівель в електронній системі закупівель;
2) здійснення вибору процедури закупівлі;
3) проведення процедури закупівель/спрощенихі закупівель;
4) забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;
5) забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом України “Про публічні закупівлі” від 19.09.2019 № 114-ІХ;
6) забезпечення оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для виконання вимог Закона України “Про публічні закупівлі” від 19.09.2019 № 114-ІХ;
7) здійснює інші дії, передбачені Законом України “Про публічні закупівлі” від 19.09.2019 № 114-ІХ.

Поточні закупівлі


12 870