У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ оголошено конкурс на заміщення вакантних наукових посад

Анонси університету

Відповідно до Положення про проведення конкурсу на заміщення (комплектування) вакантних наукових посад у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ оголошено конкурс на заміщення наступних посад…

завідувача навчально-наукової лабораторії з дослідження проблем протидії організованій злочинності та корупції факультету підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань – 1 посада;

старшого наукового співробітника відділу організації наукової роботи – 1 посада;

старшого наукового співробітника навчально-наукової лабораторії з дослідження проблем превентивної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності – 1 посада;

старшого наукового співробітника навчально-наукової лабораторії з дослідження проблем протидії організованій злочинності та корупції факультету підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань – 1 посада;

старшого наукового співробітника наукової лабораторії соціологічного моніторингу Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації – 1 посада;

наукового співробітника відділу організації наукової роботи – 1 посада.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення наукових посад:

завідувач лабораторії – особа, яка має науковий ступінь і вчене звання, досвід роботи на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше п’яти років, з них на керівній посаді не менше двох років, або досвід практичної діяльності за напрямом діяльності установи не менше п’яти років, з них на керівній посаді не менше двох років;

старший науковий співробітник – особа, яка має досвід роботи на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників або практичної діяльності за напрямом діяльності установи не менше трьох років (за наявності наукового ступеня – без вимог до досвіду роботи);

науковий співробітник – особа, яка має досвід роботи на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників або досвід практичної діяльності за напрямом діяльності установи не менше двох років (за наявності наукового ступеня – без вимог до досвіду роботи).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає особисто або надсилає поштою до університету такі документи:

письмову заяву на ім’я ректора університету про участь у конкурсі, написану власноруч;

копію документа, що посвідчує особу;

заповнений особовий листок з обліку кадрів (встановленого зразка);

автобіографію;

копію трудової книжки (за наявності);

копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в університеті, подають до відділу документування службової діяльності лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Термін подачі заяв на участь у конкурсі – до 14 червня 2020 року.

Дата проведення конкурсу – 14 серпня 2020 року.

Положення про проведення конкурсу на заміщення наукових посад ДДУВС

 

 


1 231