Академічна доброчесність

• План засідань Групи сприяння академічній доброчесності ДДУВС на 2023 рік

 

• План заходів щодо дотримання академічної доброчесності в освітній діяльності на 2023 рік

 

• Нормативна база

○ Кодекс корпоративної культури ДДУВС

○ Кодекс академічної доброчесності у ДДУВС

○ Положення про академічну доброчесність у ДДУВС

○ Положення про Комісію з питань корпоративної культури та управління конфліктами ДДУВС

○ Положення про Школу академічної доброчесності ДДУВС

 

• Комісія з питань корпоративної культури та управління конфліктами Дніпровського державного університету внутрішніх справ

 

• Комісія з питань академічної доброчесності Дніпровського державного університету внутрішніх справ

 

• Група сприяння академічній доброчесності Дніпровського державного університету внутрішніх справ

 

• Інформаційна база

○ Інформаційні матеріали щодо корпоративної культури

○ Матеріали, присвячені інформаційній грамотності та попередженню плагіату

○ Матеріали, присвячені популяризації принципів академічної доброчесності серед осіб, що здобувають вищу освіту

 

• Інструменти впровадження принципів академічної доброчесності

○ Школа академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти

 

• Актуальна інформація

 


15 252