Кафедра кримінального права та кримінології

Свою історію кафедра кримінального права та кримінології розпочинає з циклу юридичних дисциплін, який бере початок зі створення Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції МВС СРСР в 1966 році.

Сучасна історія кафедри починається з 1998 р. – часу створення Дніпропетровського юридичного інституту МВС України (наказ ректора № 77 від 01.06.1998 «Про організаційно-штатні питання»). Протягом 1998-2000 рр. кафедру очолював А.І. Терещенко. Він став її першим начальником. Далі керівниками кафедри були: 2000-2002 рр. – к.ю.н., доцент О.М. Опальченко; 2002-2004 рр. – д.ю.н., професор В.А. Мисливий; 2004-2008 рр. – к.ю.н., доцент В.В. Лень; 2008-2010 рр. – к.ю.н., доцент С.А. Шалгунова; 2010-2013 рр. – к.ю.н., доцент В.Ф. Примаченко; 2013-2016 рр.– д.ю.н., доцент В.В. Шаблистий; 2016-2017 рр.– д.ю.н., доцент І.В. Пиріг. З 2017 р. і до жовтня 2022 р завідувачем кафедри був к.ю.н., доцент В.Ф. Примаченко, котрий був призваний до лав ЗСУ, з жовтня і дотепер завідувачем кафедри кримінального права та кримінології є д.ю.н., с.н.с., підполковник поліції В.С. Березняк.

У різні роки на кафедрі викладали д.ю.н., проф. М.Й. Коржанський, к.ю.н. В.Ф. Мороз, к.ю.н. О.О. Мороз, к.ю.н., доц. О.П. Дячкін, к.ю.н., доц. І.М. Салімонов, к.ю.н., доц. С.М. Школа, к.ю.н., доц. О.О. Титаренко, к.ю.н. І.В. Однолько, к.ю.н., доц. І.А. Водолаз, О.Л. Камишов, В.В. Онищенко.

Метою діяльності кафедри є  фахова підготовка бакалаврів, магістрів, ад’юнктів, аспірантів та докторантів.

Основними напрямами діяльності кафедри є реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців; впровадження в межах компетенції кафедри міжнародних та національних стандартів забезпечення якості вищої освіти; організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях освітнього процесу, впровадження сучасних інноваційних технологій навчання; підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою; здійснення науково-дослідної роботи, залучення до неї здобувачів вищої освіти; залучення провідних вчених, спеціалістів Національної поліції України та інших правоохоронних органів, державних та громадських організацій до проведення занять, контролю знань здобувачів вищої освіти; збереження та вдосконалення матеріально-технічної бази кафедри й університету; реалізація положень Антикорупційної програми ДДУВС та дотримання антикорупційного законодавства; контроль і діагностика рівня знань.

Кафедра проводить освітню діяльність, спрямовану на підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти з галузі знань 08 Право, спеціальності 081 «Право» та галузі знань 26 Цивільна безпека, спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність». Де випускники після закінчення навчання зможуть працевлаштовуються у відповідних підрозділах Національної поліції України на посадах слідчого Національної поліції України, оперуповноваженого карного розшуку, дільничного інспектора Національної поліції України та оперуповноваженого Департаменту стратегічних розслідувань.

 

Науково-педагогічний склад кафедри кримінального права та кримінології представлений такими працівниками:

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
Березняк Василь Сергійович
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
підполковник поліції

Освітня кваліфікація: Юридична академія Міністерства внутрішніх справ України, 2005 р., спеціальність «Правоохоронна діяльність».

Дисципліни, які викладає: «Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства», «Актуальні проблеми кримінального права», «Актуальні проблеми кримінології», «Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права», «Кримінальне право», «Кримінально-правова кваліфікація», «Міжнародне кримінальне право».

Посилання на наукові праці:

Google Scholar

Academia.edu

Бібліометрика української науки

ORCID

ResearcherID

Scopus ID

каб.200

Електронна пошта: vasyl.berezniak@dduvs.edu.ua


 

ДОЦЕНТ
Бабанін Сергій Володимирович
кандидат юридичних наук, доцент

Освітня кваліфікація: Університет внутрішніх справ (м. Харків), 1998 р., спеціальність «Правознавство».

Дисципліни, які викладає: «Кримінально-виконавче право», «Запобігання кримінальним правопорушенням Національною поліцією», «Кримінальне право», «Кримінально-правова кваліфікація».

Посилання на наукові праці:

Google Scholar

Academia.edu

Бібліометрика української науки

ORCID

ResearcherID

каб.208

Електронна пошта: serhii.babanin@dduvs.edu.ua


 

ДОЦЕНТ
Людвік Валентин Дмитрович
кандидат юридичних наук, доцент

Освітня кваліфікація: Запорізький юридичний інститут МВС України, 2000 р., спеціальність «Правознавство».

Дисципліни, які викладає: «Кримінальне право», «Кримінально-правова кваліфікація», «Кваліфікація злочинів підслідних Національної поліції України».

Посилання на наукові праці:

Google Scholar

Academia.edu

Бібліометрика української науки

ORCID

Scopus ID

Researcher ID

каб.202

Електронна пошта: valentyn.liudvik@dduvs.edu.ua


 

ДОЦЕНТ
Хашев Вадим Георгійович
кандидат юридичних наук, доцент

Освітня кваліфікація: Запорізький юридичний інститут МВС України, 1999 р., спеціальність «Правознавство».

Дисципліни, які викладає: «Кримінально-виконавче право», «Кримінальне право».

Посилання на наукові праці:

Google Scholar

Academia.edu

Бібліометрика української науки

ORCID

ResearcherID

каб.208

Електронна пошта:vadym.khashev@dduvs.edu.ua


 

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ
Савенко Вікторія Петрівна
підполковник поліції

Освітня кваліфікація: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2006 р., спеціальність «Правознавство».

Дисципліни, які викладає: «Кримінологія», «Кримінальне право», «Кримінально-правова кваліфікація».

Посилання на наукові праці:

Google Scholar

Academia.edu

Бібліометрика української науки

ORCID

ResearcherID

каб.204

Електронна пошта: viktoriia.savenko@dduvs.edu.ua


 

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ
Чорна Аліна Геннадіївна
капітан поліції

Освітня кваліфікація: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2012 рік, спеціальність «Правознавство».

Дисципліни, які викладає: «Кримінологія», «Кримінальне право», «Кримінально-правова кваліфікація».

Посилання на наукові праці:

Google Scholar

Academia.edu

Бібліометрика української науки

ORCID

ResearcherID

каб.204

Електронна пошта: alina.chorna@dduvs.edu.ua


 

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ
Корогод Світлана Володимирівна
доктор філософії у галузі права
капітан поліції

Освітня кваліфікація: Національна академія внутрішніх справ, 2017 р., магістр за спеціальністю 081 «Право».

Дисципліни, які викладає: «Кримінологія», «Кримінальне право», «Кваліфікація злочинів та документування окремих кримінальних правопорушень (у тому числі вчинених організованими групами та злочинними організаціями)», «Кваліфікація злочинів, підслідних Національної поліції України».

Посилання на наукові праці:

Google Scholar

Academia.edu

Бібліометрика української науки

ORCID

ResearcherID

каб.204

Електронна пошта: svitlana.korohod@dduvs.edu.ua


 

Організаційно-методичне забезпечення діяльності кафедри забезпечує
Рукіна Діана Олексіївна

каб.202

Електронна пошта: diana.rukina@dduvs.edu.ua


 

Положення про кафедру

 

Електронна пошта: d_clc@dduvs.edu.ua


25 258