Кафедра українознавства та іноземних мов

Кафедру українознавства та іноземних мов створено на базі кафедри іноземних мов (формування якої розпочалося 1995 р. із внесенням до навчального плану училища міліції дисципліни «Іноземна мова») та кафедри українознавства (1997 р.- кафедра історії та українознавства; 2005 р.- кафедра українознавства).

На сьогодні це один із структурних підрозділів Навчально-наукового інституту права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Керівники кафедр: іноземної мови – к.ф.н., доц. Г.І. Крикунова (1997-2002), к.ф.н., доц. В.О. Кривуля (2002-2005), к.ф.н., доц. Л.М. Брускова (2005-2008); українознавства – д.ф.н., проф. А.М. Поповський (1997-1998); к.ф.н., доц. Ю.О. Шепель (1998-1999), к.ф.н., доц. Р.Д. Іванський (1999-2008); мовної підготовки – к.ф.н., доц. Л.М. Брускова (2008-2009), т.в.о. завідувача кафедри, старший викладач Л.В. Тягло (2009-2013); українознавства та іноземних мов – к.пед.н., доц. Н.О. Побережна (2013-2017), к.ф.н., доц. Т.В. Крашеніннікова(2017-2018); з вересня 2018 року до 2022 року кафедру очолювала к.філол.н., доц. А.В. Колесник.

За час існування навчального закладу працівників поліції навчали: іноземних мов – к.ф.н., доц. Т.Г. Вініченко, к.ф.н. Т.М. Аллахвердян, к.ф.н. Н.І. Романець, к.ф.н. Е.В. Неженець, Л.В. Івіна, О.Є. Третьякова, Т.І. Шубенко, О.О. Конопелькіна, О.А. Лебєдєва, О.Й. Панішкевич, Л.С. Верченко, О.О. Кирюшина, Н.І. Косьмініна, І.А. Турівна та ін.; україномовних дисциплін – к.ф.н. Н.Д. Писаренко, к.ф.н., доц. В.Я. Мороз, к.ф.н., доц. Н.І. Іванова, к.ф.н., доц. В.П. Біляцька, к.ф.н., доц. О.В. Гонюк; к.іст.н. Л.М Архипенко, к.іст.н., доц. Л.М. Добробог, д.іст.н., проф. В.М. Заруба; старший викладач О.П. Годенко-Наконечна, старший викладач В.Ю. Базальчук.

 

Сьогодні науково-педагогічний склад кафедри українознавства та іноземних мов є таким:

 

Максименко Ольга Володимирівна – завідувач кафедри

(scholar.google.com.ua)

ОСВІТА:

Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, 2005 р. «Українська мова і література, французька мова та зарубіжна література»

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат філологічних наук, 10.01.01 – українська література. Тема дисертації: «Жанрові модифікації письменницьких щоденників кінця XX – початку XXI століття».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Українська мова професійного спрямування»


 

Поповський Анатолій Михайлович – професор кафедри.

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua, ORCID)

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет, 1962 р., «філологія», філолог, учитель української мови та літератури середньої школи.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Доктор філологічних наук, 10.02.01 – українська мова. Тема дисертації: «Південноукраїнські джерела в історії формування української літературної мови».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Професор кафедри українознавства та іноземних мов.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Українська мова професійного спрямування», «Мова і термінологія наукових досліджень», «Ораторська майстерність».


 

Пакулова Тетяна Василівна – доцент кафедри

(scholar.google.com.ua, ORCID)

ОСВІТА

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1987. Кваліфікація – вчитель англійської та німецької мов.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

“Іноземна мова”, “Іноземна мова професійного спрямування”.


 

Царьова Ірина Валеріївна – професор кафедри

(Google Scholar, ORCID, nbuviap.gov.ua, publons.com)

ОСВІТА

ДЗ «Луганський національний університет», 2009 р. «Українська мова і література», філолог.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2017 р. «Право», юрист.

Державний заклад «Луганський національний університет», «Філологія», професійна кваліфікація «магістр філології, філолог, викладач (англійська мова)», 2020 р.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат філологічних наук, 10.02.01 – українська мова. Тема дисертації: «Етнокультурна семантика обрядової фразеології в східнослобожанських говірках».

ДОСЯГНЕННЯ

Авторка монографій «Етнокультурна семантика обрядової фразеології в східнослобожанських говірках», «Сучасний український юридичний текст: лексико-дериваційна структура» навчальних посібників: «Юридичне документознавство», «Мова і термінологія наукових досліджень у юриспруденції», співавторка підручника «Юридична риторика: екскурс в історії вчень та понять», навчального посібника «Культура професійного мовлення юриста» та багатьох наукових публікацій.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Українська мова професійного спрямування»


 

Калько Ріта Миколаївна – професор кафедри.

(Google Scholar, ORCID)

ОСВІТА

Слов’янський державний педагогічний університет, 2000 р., «Англійська мова та зарубіжна література».

Докторантура Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015-2018 р., «Загальне мовознавство».

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат педагогічних наук. Тема дисертації: «Формування соціокультурного досвіду молодших школярів засобами театральної педагогіки», шифр – 13.00.05.

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри іноземних мов і ділового перекладу

ДОСЯГНЕННЯ

Учитель-методист.

Авторка монографій «Теоретичні та методичні засади засвоєння іноземної мови в ранньому шкільному віці», «Сонети Шекспіра як Міфологічна мандрівка Героя», «Універсалії мовної свідомості / у світлі концепції вродженої здібності Н. Хомського /», «Універсалії мовної свідомості». Düsseldorf: Lambert Academic Publishing

та статей у наукових періодичних виданнях інших держав:
«Some conceptual propositions of universals’ study of the Chinese classical language wen-yang», «Principles of algoritmization of machine translation in the theories of language evolution», «A binary code as a basis for understanding the logical construction of Chinese hieroglyphic graphemes», «Peculiarities of the usage of artificial intelligence methods to solve digital translation problems in the Modern Linguistics».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова професійного спрямування»


 

Олійник Ольга Сергіївна – старший викладач кафедри

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua, publons.com, orcid.org)

ОСВІТА

Університет імені Альфреда Нобеля, 2007, «Переклад»

Університет імені Альфреда Нобеля, 2007, «Міжнародна економіка»

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування»


 

Тимофіїва Катерина Михайлівна – старший викладач кафедри

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua, orcid.org)

ОСВІТА

Дніпропетровський національний університет імені О.Гончара, 2015  «Магістр з мови і літератури (англійської), філолог-дослідник, викладач вищого навчального закладу»

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування»


 

Болкарьова Олександра Вікторівна – старший викладач

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua, orcid.org)

ОСВІТА

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2018,  магістр спеціальність «Філологія», спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно)», освітня програма «Англійська»

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Іноземна мова професійного спрямування, іноземна мова.


 

Ірчишина Марина Віталіївна – старший викладач

(scholar.google.com, orcid.org, nbuviap.gov.ua, publons.com)

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет імені Олеся Гончара, 2012, «Мова та література (англійська)», філолог, викладач іноземної мови та літератури.

Аспірантура за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)».


 

Декусар Ганна Геннадіївна – старший викладач кафедри

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua, orcid.org, publons.com)

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет ім. О. Гончара, 1997 «Англійська мова та література»; філолог, викладач іноземної мови та літератури

Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права (зараз університет ім. А. Нобеля), 1999, «Економіка підприємства», економіст, «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», менеджер ЗЕД

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спрямування»


 

Давидова Наталія Вікторівна – старший викладач кафедри

(scholar.google.com.ua, nbuviap.gov.ua, publons.com, orcid.org)

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет,1982,” Англійська мова та література”, філолог, викладач англійської мови та літератури.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

“Іноземна мова”, “Іноземна мова професійного спрямування”.


 

Наумик Антон Сергійович – лаборант кафедри.


 

Кафедра дотримується концепції викладання державної та іноземних мов, метою якої є формування у здобувачів вищої освіти комунікативної компетенції у сферах професійного та ситуативного спілкування, навичок практичного володіння мовами відповідно до державних та міжнародних стандартів. Запроваджує нові підходи до організації освітнього процесу в умовах інформатизації суспільства, підтримання їх на рівні вимог Ради Європи до вивчення іноземних мов на загальному європросторі вищої освіти.

На кафедрі викладають такі дисципліни: «Українська мова професійного спрямування», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Іноземна мова професійного спрямування», «Мова та термінологія наукових досліджень».

Кафедра проводить: всеукраїнську науково-практичну конференцію «Мова і право»; всеукраїнську науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти «Молодь і світова співпраця»; вікторини; регіональний круглий стіл «Григорій Сковорода у XXI столітті».

Усі ці заходи та освітній процес проводяться у сучасно обладнаних приміщеннях. Мультимедійний кабінет кафедри на базі програмного комплексу «Діалог Nibelung» надає можливість курсантам і слухачам удосконалювати практичні мовленнєві навички в сучасному інтерактивному мультимедійному середовищі під час практичних занять та факультативів.

Метою використання навчально-методичного кабінету української мови «Світлиця», який оформлений у національному стилі, є вивчення й дослідження мови, культури, історії українського народу, світогляду, побуту, що значною мірою забезпечує майбутнім спеціалістам правоохоронних органів України усвідомлення національної самобутності українського етносу та сприяє формуванню й розвитку в них почуття честі й гідності.

На кафедрі працює науковий гурток «Актуальні проблеми лінгвокраїнознавства», заснований у 2000 році. До його складу входять здобувачі вищої освіти та слухачі магістратури. На гурткових заняттях розглядаються сучасні особливості написання наукових праць в Україні та за кордоном, що дає можливість гуртківцям удосконалювати знання державної та іноземних мов у науковому стилі.

Кафедра українознавства та іноземних мов проводить активну просвітницьку та виховну роботу серед здобувачів вищої освіти університету, регулярно організовує різноманітні культурно-творчі заходи.

Номер телефону кафедри – 756-45-95 (внутрішні номери: 337, 484).

Адреса електронної поштиk_mp@dduvs.edu.ua

Положення про кафедру

 

Графік проведення консультацій
Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


16 288