Кафедра кримінального процесу

Положення про кафедру

Кафедра є навчально-науковим структурним підрозділом університету, що забезпечує проведення навчальної, методичної, науково-дослідної та виховної роботи.

 

  Науково-педагогічним персоналом кафедри забезпечується викладання таких дисциплін:

 1. Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства;
 2. Актуальні проблеми кримінального процесу;
 3. Аналіз та прогнозування злочинності;
 4. Використання сучасних інформаційних технологій в оперативно-розшуковій діяльності;
 5. Дізнання;
 6. Докази і доказування у кримінальному провадженні;
 7. Досудове розслідування;
 8. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів стратегічних розслідувань;
 9. Кримінальний процес;
 10. Методика виявлення, припинення та розслідування фінансових та економічних злочинів, що вчиняються ОГ та ЗО;
 11. Оперативно-розшукова протидія злочинам загальнокримінальної спрямованості, що вчиняються ОГ та ЗО;
 12. Організація роботи підрозділів стратегічних розслідувань;
 13. Основи кримінальної процесуальної діяльності;
 14. Основи фінансової розвідки;
 15. Протидія організованій злочинній діяльності у сфері публічних закупівель;
 16. Протидія організованій злочинній діяльності в органах державної влади та управління;
 17. Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування;
 18. Судові та правоохоронні органи України;
 19. Юридичне документознавство.

 

Науково-педагогічний склад кафедри:

 

Санакоєв Дмитро Борисович – завідувач кафедри, підполковник поліції.

ОСВІТА

Запорізький юридичний інститут МВС України, 2000 р., «Правознавство».

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації: «Розслідування торгівлі людьми, вчиненої організованими групами».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Організація роботи підрозділів стратегічних розслідувань.

Використання сучасних інформаційних технологій в ОРД.

Оперативно-розшукова протидія злочинам загальнокримінальної спрямованості, що вчиняються ОГ і ЗО.

 

В органах внутрішніх справ із серпня 1996 р. Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 2 монографій, 5 навчальних посібників, 2 підручників. Є постійним учасником міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, а також систематично проходить стажування на національному та міжнародному рівнях, зокрема:

підвищення кваліфікації за курсом «Використання новітніх технічних засобів в оперативно-службовій діяльності підрозділів кримінальної поліції» (20-22.03.2018 р., м. Київ, Національна поліція України);

підвищення кваліфікації працівників оперативних служб департаментів кримінального блоку Національної поліції України (січень 2019 р., Національна поліція України, ХНУВС);

підвищення кваліфікації працівників організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування (травень 2019 р., ДДУВС);

підвищення кваліфікації за Програмою CEPOL Exchange Program Європейського поліцейського коледжу (травень 2019 р., Академія поліцейських сил у Братиславі (Словаччина);

підвищення кваліфікації за курсом «Виявлення, попередження та розслідування злочинів торгівлі людьми, вчинених із застосуванням інформаційних технологій» (ОБСЄ, 25-27.09.2019 р., м. Одеса);

підвищення кваліфікації за курсом: «Навчання та підготовка працівників поліції у сфері попередження та ідентифікації жертв торгівлі людьми» (жовтень 2019 р., Братислава (Словаччина);

підвищення кваліфікації за курсом: «Протидія легалізації злочинних доходів, отриманих із використанням інформаційно-комунікаційних технологій та корупційних схем» (листопад 2019 р., Академія правоохоронних органів при Генеральній прокуратурі Республіки Казахстан, м. Нур-Султан (Республіка Казахстан).

Окрім того, систематично проходить короткострокові підвищення кваліфікації у практичних підрозділах за курсом «Удосконалення діяльності оперативних підрозділів Національної поліції», де також залучається в якості викладача з тем оперативно-розшукового спрямування (жовтень 2017 р., жовтень 2018 р., жовтень 2019 р.).

Переможець Національної стипендіальної програми Уряду Словацької Республіки на проведення наукового дослідження: «Протидія організованій злочинності у Словаччині: проблеми теорії та практики», що проводилось протягом вересня-жовтня 2021 року на базі юридичного факультету Університету Матея Бела у Банській Бистриці (Словаччина).

Основні напрямки наукових студій – проблеми теорії та практики розслідування тяжких та особливо тяжких агресивно-насильницьких та корисливих злочинів; паралельні фінансові розслідування; оцінювання загроз організованої злочинності, а також тяжких та особливо тяжких злочинів; нейтралізація економічного підґрунтя організованих груп та злочинних організацій; протидія нелегальній міграції та торгівлі людьми; кіберзлочинність.

Профіль Google Scholar та ORCID

Бібліометрика української науки

Publons

 

Федченко Володимир Михайлович – професор кафедри

ОСВІТА

Українська академія внутрішніх справ, 1992 р., «Правознавство», юрист.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.09. – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. Тема дисертації «Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри кримінального процесу

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства», «Досудове розслідування», «Кримінальний процес», «Судові та правоохоронні органи України», «Актуальні проблеми кримінального процесу», «Складання процесуальних документів на стадії досудового розслідування», «Юридичне документознавство»

Google Scholar, Publons, ORCID

 

Солдатенко Олена Анатоліївна – професорка кафедри

ОСВІТА

Донецький інститут внутрішніх справ, 1996 р., «Правознавство», юрист.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.09. – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. Тема дисертації «Досудове слідство в Україні: становлення та перспективи розвитку».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри кримінально-правових дисциплін.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Досудове розслідування», «Кримінальний процес», «Судові та правоохоронні органи України», «Складання процесуальних документів на стадії досудового розслідування».

Google Scholar, Publons, ORCID, Бібліометрика української науки

 

Рогальська Вікторія Вікторівна – професорка кафедри, майорка поліції.

ОСВІТА

Юридична академія МВС України, 2005 р., «Правознавство», юрист.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації: «Змагальність у досудовому провадженні (за матеріалами діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ)».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент по кафедрі кримінального процесу.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Кримінальний процес», «Досудове розслідування», «Судові та правоохоронні органи України», «Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства», «Актуальні проблеми кримінального процесу».

Google Scholar, Publons, ORCID, Scopus

 

Єфімов Володимир Веніамінович – доцент кафедри, підполковник поліції.

ОСВІТА

Донецький інститут внутрішніх справ, 2000 р., «Правоохоронна діяльність».

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 21.07.04 – оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації: «Організаційно-правові, тактичні основи оперативно-розшукової протидії викраданням, що здійснюються організованими злочинними угрупованнями у переробній сфері АПК (за матеріалами підрозділів БЕЗ та БОЗ МВС України)».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Аналіз та прогнозування злочинності.

Оперативно-розшукова протидія злочинам загальнокримінальної спрямованості, що вчиняються ОГ і ЗО.

Методика виявлення, припинення та розслідування фінансових та економічних злочинів, вчинених ОГ і ЗО.

Розпочав службу в ОВС з липня 1994 р. У 2000 році закінчив з відзнакою Донецький інститут внутрішніх справ. З 2001 р. по 2004 р. навчався в ад’юнктурі Національної академії внутрішніх справ України. Після закінчення ад’юнктури працював на посаді викладача кафедри організації боротьби з економічною злочинністю Юридичної академії МВС України (м. Дніпропетровськ), займав посади викладача, старшого викладача, доцента, начальника кафедри економіко-правових дисциплін. На посаді доцента кафедри фінансових та стратегічних розслідувань перебуває з вересня 2020 року.

Має понад 70 наукових та навчально-методичних публікацій.

Під його керівництвом захищено 2 дисертації, здійснює керівництво 3 здобувачами наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Основний напрямок наукового дослідження – оперативно-розшукова протидія економічним злочинам.

 

Захарко Андрій Володимирович – доцент кафедри, підполковник поліції.

ОСВІТА

Юридична академія Міністерства внутрішніх справ України, 2003 р., «Правоохоронна діяльність», юрист.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації: «Неізоляційні запобіжні заходи в кримінальному процесі України».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент по кафедрі кримінального процесу.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Актуальні проблеми кримінального процесу», «Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства», «Досудове розслідування».

Google Scholar, Publons, ORCID, Бібліометрика української науки

 

Гаркуша Аліна Григорівна – доцентка кафедри, майорка поліції.

ОСВІТА

Запорізький юридичний інституту МВС України, 2001 р., «Правоохоронна діяльність», юрист

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за побої і мордування»

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри кримінального процесу.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Кримінальний процес», «Досудове розслідування» «Юридичне документознавство», «Складання процесуальних документів на стадії досудового розслідування».

Google Scholar, Бібліометрика української науки

 

Бойко Олексій Павлович – доцент кафедри, майор поліції.

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2007 р., «Правоохоронна діяльність», юрист.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації: «Взаємодія слідчих з підрозділами карного розшуку на досудовому провадженні».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Кримінальний процес», «Досудове розслідування», «Складання процесуальних документів на стадії досудового розслідування», «Юридичне документознавство» «Судові та правоохоронні органи України».

Google Scholar, Publons, ORCID, Бібліометрика української науки

 

Юр’єв Денис Сергійович – старший викладач кафедри, підполковник поліції.

ОСВІТА

Запорізький юридичний інститут МВС України, 2000 р., «Правознавство».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Протидія організованій злочинній діяльності в сфері публічних закупівель. Методика виявлення, припинення та розслідування фінансових та економічних злочинів, вчинених ОГ і ЗО.

З 2000 по 2017 працював на посадах слідчого, старшого слідчого, начальника слідчого відділення слідчого відділу Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, з 2017 по 2020 працював на посаді слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Основний напрямок наукових розробок – організація і тактика протидії фінансовим та економічним злочинам, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями.

 

Кіяниця Володимир Миколайович – старший викладач кафедри

ОСВІТА

Юридична академія МВС України, 2004 р. «Правоохоронна діяльність», юрист.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Юридичне документознавство», «Судові та правоохоронні органи України».

З 1998 р. по 2019 р. працював на посадах слідчого, старшого слідчого, заступника начальника районного відділу – начальника сектору кадрового забезпечення та начальника Криничанського відділення поліції Кам’янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Google Scholar, Publons, ORCID, Бібліометрика української науки

 

Шендрик Юлія Володимирівна – викладачка кафедри, підполковник поліції.

ОСВІТА

Національна Юридична академія ім. Я.Мудрого, 2000 р. «Правознавство», юрист.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Юридичне документознавство», «Судові та правоохоронні органи України».

З 2000 р. по 2021 р. працювала на посадах слідчого, старшого слідчого, старшого слідчого в особливо-важливих справах СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

 

Неклеса Олександр Вікторович – викладач кафедри, старший лейтенант поліції.

ОСВІТА

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту у 2010 році, освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст за спеціальністю “Менеджмент організацій”. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ у 2012 році, освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст за спеціальністю “Правознавство”.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Протидія організованій злочинній діяльності в сфері публічних закупівель. Організація роботи підрозділів стратегічних розслідувань.

З 2013 по 2015 працював на посадах оперуповноваженого ДСБЕЗ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, з 2015 по 2019 працював на посаді оперуповноваженого Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ.

З 2019 по 2021 працював на посаді наукового співробітника навчально-наукової лабораторії з дослідження проблем протидії організованої злочинності та корупції ФПФПСР Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Основний напрямок наукових розробок – організація і тактика протидії фінансовим та економічним злочинам, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями.

 

Кафедра забезпечує проведення навчальної практики (стажування) та державної атестації за напрямками «Кримінальний процес» серед здобувачів вищої освіти ННІ права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з іншими закладами вищої освіти системи МВС України, а також із: Дніпропетровським національним університетом ім. Олеся Гончара, Дніпровською політехнікою, Університетом ім. Альфреда Нобеля, Запорізьким національним університетом, Запорізьким національним технічним університетом, Південно-східним територіальним Управлінням Агентства з розшуку та менеджменту активів (м. Дніпро) та ін.

Окреме місце в діяльності кафедри посідає співпраця з міжнародними організаціями, що сприяють розвитку Національної поліції України, а саме: Радою Європи, Організацією з безпеки та співробітництва в Європі, Консультативною місією Європейського Союзу та ін. У межах укладених університетом меморандумів, кафедрою налагоджено співпрацю з НПП Академії правоохоронних органів при Генеральній прокуратурі Республіки Казахстан, Академії поліцейських сил у Братиславі (Словаччина), Академії МВС Киргизії.

На кафедрі діє науковий гурток з кримінального процесу «Юні науковці» (керівник гуртка – доцентка кафедри Гаркуша Аліна Григорівна).

В рамках гуртка, з метою практичної реалізацій набутих знань, члени гуртка під науковим керівництвом викладачів кафедри, виступають із доповідями на всеукраїнських науково-практичних семінарах, беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук та конкурсах наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МВС України, зокрема у:

І Міжнародній науково-практичній конференції «Підприємницька модель економіки та управління розвитком підприємства» (м. Житомир, 06-08 листопада 2019 р.); ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти» (м. Херсон 17-18 жовтня 2019 р.); VII Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток форм і методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації» (м. Дніпро, 07-09 листопада 2019 р.); VІ Міжнародній науково-практичній on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку» (м. Житомир, 19-21 грудня 2019 р.); I Міжнародній науково-практичній конференції «Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент» (м. Запоріжжя, 12-13 лютого 2020 р.); ІІІ Міжнародній учнівсько-студентській інтернет-конференції «Молодіжна наука у контексті суспільно-економічного розвитку країни» (м. Черкаси, 22 листопада 2019 р.); V Міжнародній науково-практичній конференції молодих науковців та студентів «Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики» (м. Одеса, 28-29 листопада 2019 р.); ІV Всеукраїнській науково-практична конференції «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю» (м. Полтава, 24 жовтня 2019 р.); V Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України» (м. Харків 21 листопада 2019 р.); ХV Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці» (м. Ірпінь 25 листопада – 1 грудня 2019 р.).

У рамках роботи наукового гуртка кафедри та з метою розширення інтелектуальних здібностей для здобувачів та студентів проводяться конкурси та вікторини.

Кадрове забезпечення кафедри традиційно здійснюється виключно за рахунок практичних працівників Національної поліції України, здатних до науково-педагогічної роботи, а також випускниками ад’юнктури та докторантури.

Науково-педагогічними працівниками кафедри кримінального процесу та стратегічних розслідувань впроваджуються інтерактивні методи та форми навчання у навчально-виховному процесі, в процесі захисту навчальних практик та стажувань, а також при проведенні державної атестації здобувачів вищої освіти:

– метод поліцейського квесту;

– модельні судові засідання.

Також використовуються можливості навчальних полігонів «Протидія організованій злочинності та корупції», «Слідчо-криміналістичний полігон», «Зала судових засідань», «Розслідування воєнних злочинів».

Кафедрою здійснюється активна профорієнтаційна робота, до участі у наукових заходах долучаються учні загальноосвітніх шкіл Дніпропетровської та Запорізької областей з метою залучення їх до наукової діяльності та орієнтації щодо майбутньої професії.

На кафедрі практичні заняття проводяться в порядку, визначеному тематичним планом з навчальних дисциплін, а також у межах розроблених НПП кафедри навчально-методичних комплексів. Кафедрою розроблено, затверджено науково-методичною радою університету та впроваджено у навчальний процес методичні рекомендації щодо їх проведення у формі поліцейського квесту. Упровадження квесту дозволяє:

 • активізувати розумову діяльність шляхом створення спеціальних умов для виконання завдань, що потребують достатньої свідомості й зрілості курсантів, здатності до подолання спеціально створених перешкод;
 • формувати стійкий інтерес курсантів до предметів;
 • поєднати новітні та традиційні дидактичні засоби навчання;
 • розвинути універсальні форми розумової діяльності в контексті навчання (аналіз, синтез, індукція, порівняння, систематизація тощо).

Окрім того, розроблено та затверджено методичні рекомендації з організації та проведення захисту матеріалів практики (стажування) здобувачів вищої освіти 2 та 3 курсів ННІП ПФПНП у формі поліцейського квесту, що передбачає вирішення здобувачами вищої освіти тестових та ситуаційних завдань, пов’язаних із діяльністю підрозділів стратегічних розслідувань. Захист практики у формі поліцейського квесту слугує ефективним засобом закріплення теоретичних знань і розвитку практичних навичок, що необхідні здобувачам для подальшої професійної діяльності.

Із метою посилення практичної спрямованості навчальних занять із професійно-орієнтованих дисциплін, набуття здобувачами вищої освіти навичок практичної роботи, обміну передовим досвідом у правоохоронній діяльності, кафедра залучає до проведення навчальних занять регіональних представників підрозділів Департаменту стратегічних розслідувань, Департаменту карного розшуку, Головного слідчого управління, Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки, Управління кримінального аналізу ГУ Національної поліції в Дніпропетровській, Запорізькій областях.

Кафедра розташована на 5 поверсі навчального корпусу (к. 501, 505, 507, 509, 510, 512).

Контакти для листування: e-mail: d_cpsi@dduvs.edu.ua


7 194