Якісна юридична освіта – безпека родини, безпека держави

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ – провідний вищий навчальний заклад Придніпров’я, лідер із надання юридичної освіти.

В університеті навчаються майбутні юристи, захисники правопорядку, юрисконсульти, нотаріуси, судді, адвокати та інші представники юридичних професій.

Професія юриста – найпрестижніша у світі. Уявити собі сучасне життя без величезної армії юристів просто неможливо. Сьогодні ситуація на ринку праці така, що перелік посад, на які можуть претендувати професійні юристи росте з кожним днем. Багато людей цієї спеціальності займають керівні посади у державних відомствах, управліннях, приватних організаціях та установах.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ здійснює підготовку фахівців за освітніми, освітньо-науковими рівнями бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук для системи юстиції, судових, правоохоронних, правозахисних органів, а також юридичних служб, підприємств, установ, організацій. Понад 93% науково-педагогічних працівників мають наукові ступені та вчені звання.

Ви можете отримати юридичну освіту за денною та заочною формами навчання на юридичному факультеті та у Навчально-науковому інституті заочного навчання та підвищення кваліфікації ДДУВС. Навчання здійснюється за кошти фізичних або юридичних осіб. На факультетах створено всі умови для інтелектуального та духовного розвитку студентів.

Освітній процес забезпечують провідні фахівці-юристи 6 кафедр: загальноправових, кримінально-правових, цивільно-правових, соціально-гуманітарних дисциплін, фізичного виховання. Університет сприяє практичній підготовці студентів в апеляційних, адміністративних, районних судах, управліннях юстиції, нотаріальних конторах, державній виконавчій службі та інше.

Студенти університету можуть навчатися на військовій кафедрі та разом з дипломом про вищу освіту отримати звання «офіцер запасу».


38 330