Екзаменаційна сесія у формі квесту: інтерактивно та продуктивно!

Новини університету

З метою перевірки та закріплення теоретичних знань, демонстрації набутих практичних вмінь та навичок за спеціалізацією «стратегічні розслідування» для здобувачів вищої освіти 4-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань організували екзамени у досить незвичному до раніше форматі.