Масштабні наукові дискусії у ДДУВС тривають!

Новини університету

У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ відбулася Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Сучасні тенденції розвитку приватно-правових відносин в умовах євроінтеграційних процесів», організована кафедрами цивільного права та процесу та цивільно-правових дисциплін.

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ КАФЕДРИ АНАЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Без рубрики

про результати анкетування здобувачів вищої освіти, за спеціальностями 051 «Економіка» освітній рівень короткий цикл (молодший бакалавр) освітньо-професійної програми «Економіка» щодо якості освітньої програми, задоволення процедурою вибору індивідуальної освітньої траєкторії та процесом підтримки опанування освітньої програми та академічної доброчесності