АНОНС: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наука в умовах воєнного стану: пошуки, проблеми, перспективи розвитку»

Анонси університету, Новини університету

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ запрошує взяти участь у роботі науково-практичної конференції молодих вчених. Захід присвячений проблемам та перспективам науки під час воєнного стану. Конференція пройде 3 травня 2023 року в очно-дистанційному форматі.

Ініціатором заходу виступила Рада молодих вчених Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Конференцію проведуть з метою створення платформи для об’єднання досвіду та потенціалу науковців і практиків, представників органів публічної влади й інститутів громадянського суспільства України з дослідження питань розвитку науки в умовах воєнного стану, правових, соціальних, економічних проблем.

 

Також на конференції обговорять наявні й прогнозовані загрози, що негативно впливають на безпекове середовище держави. Торкнуться теми напрацювання фундаментальних положень нової багаторівневої системи управління внутрішньою безпекою на загальнодержавному рівні, пріоритетності національних інтересів та загроз, а також  напрацювання відповідних доктрин у різних сферах згідно із чинним законодавством в усіх сферах державного регулювання.

 

Участь у конференції візьмуть представники публічної влади, органів державної влади, судових і правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та інших інституцій громадянського суспільства, вчені, докторанти, аспіранти й здобувачі вищої освіти.

 

Серед інших питань, запропонованих до розгляду на конференції будуть такі:

 

  1. Умови діяльності молодих вчених в умовах воєнного стану.
  2. Сучасний стан,  тенденції  та  перспективи розвитку  науки в Україні в умовах війни.
  3. Використання інформаційних технологій у забезпеченні безпеки України.
  4. Захист персональних даних в умовах діджиталізації.
  5. Запобігання та протидія дискримінації в Україні на шляху до євроінтеграції.
  6. Гендерно-зумовлене насильство: сучасний стан в Україні та шляхи подолання.
  7. Теоретико-правові аспекти забезпечення національної безпеки України.
  8. Проблеми правового регулювання цивільних відносин в умовах війни.
  9. Міжнародні відносини України в питаннях національної безпеки: розвиток та перспективи.
  10. Забезпечення адвокатської та нотаріальної діяльності в умовах воєнного стану.

 

Для участі у  конференції  необхідно у термін до 29 квітня 2023 року (включно) надіслати на електронну адресу – vika.senko79@gmail.com заявку за встановленою формою та тези доповідей, оформлені відповідно до вимог.

 

Оргкомітет  конференції приймає тези доповідей обсягом до 5 сторінок (українською, англійською мовами), набрані у текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1, усі поля – 20 мм, абзац – 12,5 мм.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають тематиці, напрямам та науковому рівню конференції, редакційно-технічним вимогам, а також направлені з порушенням терміну подання.

 

Участь у конференції безкоштовна.

За результатами проведення заходу планується підготовка збірника матеріалів конференції у pdf форматі, який буде надісланий учасникам заходу на електронну адресу, зазначені у заявці.

Додаткова інформація про конференцію – в інформаційному листі.


940