Діяльність наукових гуртків ДДУВС

На кафедрах ДДУВС діють 19 наукових гуртків, серед яких наступні:

 

⦁ Кафедра інформаційних технологій

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Інформаційна безпека держави; нові підсистеми інформаційного порталу Національної поліції України; інноваційний підхід та сучасні інформаційні системи щодо взаємодії поліції з населенням; захист персональних даних» та ін.

Керівник гуртка – Насонова Світлана Сергіївна т.в.о. завідувача кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент.

 

⦁ Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності «Шериф»

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Забезпечення публічного порядку та безпеки; способи оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення винесені поліцейськими; взаємодія поліції з громадськістю на засадах партнерства; міжнародні стандарти та ключові особливості роботи підрозділів ювенальної превенції» та ін.

Керівник гуртка – Пісоцька Каріна Олександрівна доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності, доктор філософії в галузі права.

 

⦁ Кафедра аналітичної економіки та менеджменту

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Особливості сучасного стану економіки України; сучасні підходи до ефективного використання потенціалу економіки; креативне управління економічними процесами» та ін.

Керівник гуртка – Альошина Тетяна Валеріївна доцент кафедри аналітичної економіки та менеджменту, кандидат економічних наук

 

⦁ Кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Філософські та психологічні чинники формування правосвідомості; соціологія молоді; історичні традиції українського народу; дослідницька доброчесність».

Керівник гуртка – Комих Наталія Григоріївна доцент кафедри гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності, кандидат соціологічних наук, доцент.

 

⦁ Кафедра економічної та інформаційної безпеки

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Економічна та інформаційна безпека держави; нові підсистеми інформаційного порталу Національної поліції України; інноваційний підхід та сучасні інформаційні системи щодо взаємодії поліції з населенням; захист персональних даних, економічна безпека держави» тощо.

Керівник гуртка – Синиціна Юлія Петрівна доцент кафедри економічної та інформаційної безпеки, кандидат технічних наук, доцент.

 

⦁ Кафедра загальноправових дисциплін «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права»

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Актуальні проблеми теорії держави і права, конституційного права, адміністративного права, зокрема: транспарентність влади, громадський контроль, громадська експертиза, виборчий процес, референтний процес, місцеве самоврядування, децентралізація влади».

Керівник гуртка – Добробог Людмила Миколаївна професор кафедри загальноправових дисциплін, д.ю.н., професор.

 

⦁ Кафедра криміналістики та домедичної підготовки

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Організація та розкриття злочинів; тактика проведення окремих слідчих дій; проблеми криміналістики» тощо.

Керівник гуртка – Бідняк Ганна Сергіївна доцент кафедри криміналістики та домедичної підготовки , к.ю.н., доцент.

 

⦁ Кафедра кримінально-правових дисциплін «Актуальні питання кримінального права»

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Аналіз актуальних питань кримінально-правової науки та практики застосовування кримінального законодавства; недоторканість неповнолітніх; обмежувальні заходи як спосіб захисту потерпілих від домашнього насильства; захист незалежності та територіальної цілісності України» та ін.

Керівник гуртка – Шило Ірина Вікторівна викладач кафедри кримінально-правових дисциплін.

 

⦁ Кафедра кримінального права та кримінології «Актуальні питання кримінального права»

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Особливості застосування кримінально-виконавчого права; обіг зброї в Україні; протидія гендерно обумовленому насильству; відповідальність суддів за кримінальним законодавством» та ін.

Керівник гуртка – Корогод Світлана Володимирівна старший викладач кафедри кримінального права та кримінології, доктор філософії в галузі права.

 

⦁ Кафедра кримінального процесу та стратегічних розслідувань «Юні науковці»

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Діяльність органів досудового розслідування щодо виконання завдань кримінального провадження; повідомлення про підозру; зупинення та закінчення досудового розслідування; оскарження рішень дій та бездіяльності; судовий розгляд» та ін.

Керівник гуртка – Гаркуша Аліна Григорівна доцент кафедри кримінального процесу та стратегічних розслідувань, к.ю.н., доцент.

 

⦁ Кафедра міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Актуальність вивчення української мови; іноземні мови в сучасному світі; актуальні питання історичних подій; особливості сучасного світогляду особи; соціологічні виміри сучасності та ін».

 

⦁ Кафедра оперативно-розшукової діяльності

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки; протидія злочинам; негласні слідчі дії; інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності » та ін.

Керівник гуртка – Телійчук Віталій Григорович професор кафедри оперативно-розшукової діяльності, к.ю.н., доцент.

 

⦁ Кафедра психології та педагогіки

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Гендерні підходи в освітньому процесі; особливості роботи соціального психолога в роботі соціальних служб; особливості формування комп’ютерної залежності; особливості егалітарного мислення» тощо.

Керівник гуртка – Сергієні Олена Віталіївна професор кафедри психології та педагогіки, доктор медичних наук, професор.

 

⦁ Кафедра тактико-спеціальної підготовки

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Удосконалення тактико-спеціальної та домедичної підготовки; методика використання мультимедійного обладнання при підготовці поліцейських» тощо.

Керівник гуртка – Казначеєв Дмитро Георгійович доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки, кандидат юридичних наук, доцент.

 

⦁ Кафедра теорії та історії держави і права «Правознавець»

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування; суверенітет держави; роль Національної поліції у забезпеченні публічного порядку; розгляд основних аспектів конвенції про права людини» та ін.

Керівник гуртка – Смірнова Ірина Олегівна старший викладач кафедри теорії та історії держави і права.

 

⦁ Кафедра українознавства та іноземних мов «Актуальні проблеми лінгвокраїнознавства»

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Сприймання професійної інформації у науковому стилі; написання наукових статей українською та англійською мовами; жанрові різновиди наукового мовлення; основи наукових досліджень» та ін.

Керівник гуртка – Калько Ріта Миколаївна професор кафедри українознавства та іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент.

 

⦁ Кафедра управління та адміністрування «Публічне управління: від теорії до практики»

Напрямки діяльності наукового гуртка: «Пріоритети бюджетної політики України; гендерно орієнтований підхід в публічному управлінні; актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України; державно-громадське партнерство в процесах вироблення та реалізації публічної політики» та ін.

Керівник гуртка – Мазур Олександр Григорович доцент кафедри управління та адміністрування, доктор філософії з галузі знань публічне управління та адміністрування.

 

⦁ Кафедра цивільно-правових дисциплін «Цивіліст»

Напрямки діяльності наукового гуртка: « Актуальні проблеми цивільно-правових дисциплін; розвиток, перспектива цивілістичної науки; реформи законодавства в умовах євроінтеграції; шлюбний договір – правові аспекти; актуальні питання трудового права».

Керівник гуртка – Золотухіна Лілія Олександрівна професор кафедри цивільно-правових, д.ю.н., професор.

 

⦁ Кафедра цивільного права та процесу

Напрямки діяльності наукового гуртка:«Актуальні проблеми цивільного права та процесу»: регулювання приватно-правових відносин; стандарти та принципи в регіональних правових системах; правового регулювання банківських відносин; Міжнародна співпраця в протидії тіньовій економіці» тощо.

Керівник гуртка – Ділігул Аліна Сергіївна доцент кафедри цивільного права та процесу, к.ю.н.

 


10 522