Підсумки роботи Ради молодих вчених за 2020-2021 н.р.

Рада молодих вчених Дніпровського державного університету внутрішніх справ є колегіальним виборним дорадчим органом, яка створена для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених.

Головною метою діяльності Ради молодих вчених (далі – РМВ) Дніпровського державного університету внутрішніх справ (далі – ДДУВС) є активізація та підтримка професійного становлення, творчого зростання, накопичення досвіду, максимального використання потенціалу наукової молоді в університеті.

Основними принципами діяльності РМВ ДДУВС є:

− органічний зв’язок науково-дослідної роботи та проведення наукових досліджень;

− рівноправність усіх членів РМВ, самоврядування та гласність у роботі;

− перспективність наукових розробок;

− актуалізація навичок та вмінь проведення науково-дослідної роботи.

Головою РМВ ДДУВС Марією ВАКУЛИЧ на період 2020-2021 н.р. було визначено стратегічні цілі, зокрема:

1) забезпечити систему інформатизації молодих вчених та міждисциплінарну комунікацію;

2) налагодити механізми взаємодії з іншими подібними організаціями на рівні Держави та світу;

3) забезпечувати, в межах своїх повноважень, реалізацію заходів направлених на підтримку наукової роботи та створення сприятливих умов для кар’єрної та професійної науково-дослідної діяльності молодих вчених факультетів, що є основним завданням РМВ.

Ступінь реалізації вищезазначених стратегічних завдань дозволяє сформулювати ключові показники ефективності діяльності РМВ ДДУВС.

 

1. Популяризація діяльності членів РМВ ДДУВС

Запровадження та відкриття на базі університету «Школи молодих вчених ДДУВС».

У квітні 2021 року на платформі ДДУВС було відкрито «Школу молодих вчених ДДУВС» (далі – Школу). В рамках відкриття Школи було проведено Всеукраїнський круглий стіл для молодих науковців «Молоді лідери: 8 кроків до лідерства в часи змін» (участь у якому прийняли молоді дослідники із 18 областей України загальною кількістю 246 учасників) та науково-практичний семінар «Публікаційні стратегія науковця: практичні поради для тих, хто впевнений, що все знає» (загальна кількість учасників семінару – 212 учасників).

 

2. Наукова активність членів РМВ ДДУВС

Наукова активність членів РМВ ДДУВС постійно зростає (табл. 1).

Крім того, молоді вчені ДДУВС на постійній основі здійснювали керівництво здобувачами вищої освіти у період 2020-2021 н.р.

Під керівництвом молодих науковців університету здобувачами вищої освіти було опубліковано ряд наукових статей та тез доповідей у загальній кількості – 326 наукових робіт.

Молоді вчені ДДУВС проводять наукові дослідження, опонування, консультування у 2020-2021 н.р., а саме:

− офіційне опонування: 2;

− наукова консультація: 1;

− участь у тренінгах/підвищенні кваліфікації: 21.

 

3. Нагороди членів РМВ ДДУВС

У 2020-2021 н.р. молоді науковці ДДУВС приймали участь у конкурсах різних рівнів:

Крім того, за період 2020-2021 н.р. члени РМВ ДДУВС були нагороджені почесними відзнаками за різноманітні досягнення (Таблиця 3).

За період 2020-2021 н.р. молодими вченими ДДУВС пройдено 16 міжнародних стажувань у таких країнах, як: Польща, Республіка Казахстан, Швеція, Італія, Німеччина.

 

4. Міжнародна активність членів РМВ ДДУВС

1) Залучення досвіду європейських університетів шляхом створення передумов для проведення наукових та науково-прикладних досліджень міжнародною командою дослідників на базі ДДУВС

Триває розробка спеціальної комунікаційної онлайн-платформи на головному сайті ДДУВС для проведення міжнародних наукових досліджень на базі університету. Передбачається можливість розміщення інформації у розділі «Рада молодих вчених» щодо проведення досліджень у різноманітних галузях.

Таким чином, вчені з інших країн світу зможуть поцікавитися можливістю долучитися до наукових розробок співробітників університету, або можливістю видання спільної публікації в рамках досліджень. Це дасть можливість розширити коло наукових інтересів та спростити процес проведення наукових досліджень, завдяки міжнародній співпраці з вченими різних країн світу.

2) Реєстрація членів РМВ університету в міжнародних базах для науковців

У 2020-2021 н.р. було проведено серію науково-практичних семінарів для молодих науковців ДДУВС з метою реєстрації молодих вчених університету у єдиному міжнародному реєстрі вчених ORCID, та їх реєстрації у соціальних мережах для науковців всього світу Google Scholar, ResearchID. Це дало можливість обміну досвідом з вченими всього світу, що відкриває для науковців ДДУВС більш широкий потенціал проведення досліджень та можливостей міжнародних наукових публікацій.

3) Забезпечення участі членів РМВ у наукових грантових програмах, програмах наукових стажувань за кордоном та інше

Відбувається постійне ознайомлення зацікавлених представників академічної спільноти з основними науковими проектами, конкурсами, програмами. Здійснюється поступальна інтеграція наукової діяльності ДДУВС в глобальний міжнародний простір за посередництвом співпраці із закордонними дослідницькими осередками через систему грантів, спільних програм, стипендій і фондів (індивідуальні грантові стажування, реалізація командних наукових проектів тощо).

4) Молодими вченими ДДУВС отримано 9 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, а ще 21 робота чекають отримання свідоцтва у червні 2021 року.

 

5. Запровадження внутрішньоуніверситетської системи підтримки молодих вчених – проведення конкурсу «Кращий молодий вчений року» Дніпровського державного університету внутрішніх справ

У 2020 році у зв’язку із необхідністю активізації участі молодих науковців Дніпровського державного університету внутрішніх справ у конкурсах на базі ДДУВС було започатковано та вперше проведено конкурс «Кращий молодий вчений року» ДДУВС.

Головною метою проведення Конкурсу є виявлення талановитої молоді, підтримка і стимулювання науково-дослідної діяльності молодих вчених ДДУВС. Станом на червень 2020 року у конкурсі «Кращий молодий вчений року» ДДУВС прийняли участь 10 молодих вчених університету. Кращих молодих вчених ДДУВС було нагороджено почесними дипломами за І – ІІІ місця у Конкурсі.

 

СТРАТЕГІЧНІ ПЛАНИ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДДУВС
на 2021-2022 навчальний рік

1. Продовження роботи на платформі ДДУВС Школи молодого вченого ДДУВС «Шлях до успіху в науковій діяльності».

Метою школи є створення ефективної платформи для обміну досвідом науковців, поліпшення якості проведення досліджень, сприяння становленню молодих учених, зокрема аспірантів, розвитку їх динамічних здібностей, креативності, організованості (за підтримки Ради молодих учених при МОН України).

2. Забезпечення участі молодих вчених університету в обласних конкурсах:

− «Молоді вчені – Дніпропетровщині» на отримання матеріального заохочення»;

− «Краща рада молодих вчених»;

− «Кращий молодий вчений».

3. Проведення наукового семінару на тему: «Процес підготовки наукової статті у видання, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science: практичні аспекти».

Запланована розробка спеціальних навчальних матеріалів для представлення на семінарі та поширення інформації серед членів РМВ щодо можливості наукової публікації у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science, аналіз можливостей пошуку таких видань, деталі підготовки наукової статті.

4. Продовження отримання свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір кожним членом РМВ ДДУВС.

 531