Наукові школи університету

Наукова школа «Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування»

Наливайко Лариса Романівна
доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, засновник наукової школи

Наливайко Лариса Романівна

Школа заснована у 2011 році. Напрями наукових досліджень: проблеми правотворення в Україні у сучасних євроінтеграційних умовах; державний лад України: сучасний стан та перспективи демократичного розвитку; сучасний суспільний лад України: становлення, особливості, перспективи удосконалення; теоретико-правові засади формування громадянського суспільства в Україні; проблеми функціонування неурядових правозахисних організацій України; інститут громадського контролю за діяльністю органів публічної влади в Україні в умовах сучасних євроінтеграційних та глобалізаційних процесів.

Кількісний склад наукової школи: 32 особи.

Кваліфікаційний склад наукової школи (осіб): академіків – 1, член-кореспондентів Академії наук (державного статусу) – 2; докторів наук – 6; кандидатів наук – 13.

Наукові досягнення:

кількість опублікованих наукових статей ( в тому числі Scopus, Web of Science, інші наукометричні бази) – 183 (з них 28 Scopus);

кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників інших навчально-наукових видань – 182;

кількість державних нагород/премій/стипендій – 29;

кількість свідоцтв про реєстрацію авторського права – 33;

кількість представників наукової школи, що пройшли стажування за кордоном – 16;

кількість дисертацій, що захищені за зазначеним науковим напрямом під керівництвом представника наукової школи:

кандидатських – 9;

докторських – 1.

Наукова школа «Криміналістичне забезпечення досудового розслідування»

Чаплинський Костянтин Олександрович
доктор юридичних наук, професор, засновник наукової школи

Школа заснована у 2012 році.

Напрями наукових досліджень: вивчення злочинної діяльності; організаційні і тактичні проблеми досудового розслідування; удосконалення слідчої діяльності; подолання протидії досудовому розслідуванню; експертне забезпечення досудового розслідування; протидія діяльності злочинних угруповань; наукове забезпечення правоохоронної діяльності.

Кількісний склад наукової школи: 20 осіб.

Кваліфікаційний склад наукової школи (осіб):

докторів наук – 5;

кандидатів наук – 15.

Наукові досягнення:

кількість опублікованих наукових статей ( в тому числі Scopus, Web of Science, інші наукометричні бази) – 200 (з них 15 Scopus, Web of Science);

кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників інших навчально-наукових видань – 59;

кількість представників наукової школи, що пройшли стажування за кордоном – 8;

кількість свідоцтв про реєстрацію авторського права – 17;

кількість дисертацій, що захищені за зазначеним науковим напрямом під керівництвом представника наукової школи:

кандидатських – 47

докторських – 10.

Наукова школа «Дослідження перспектив розвитку публічного права та поліцейської діяльності»

Юнін Олександр Сергійович
доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, засновник наукової школи

Школа заснована у 2020 році.

Напрями наукових досліджень: адміністративно-правові засади взаємодії територіальних підрозділів Національної поліції та органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку; адміністративно-правове регулювання запобіганню та протидії домашньому насильству;адміністративно-правове забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності Національної поліції України; адміністративно-правові засади запобігання корупційним ризикам у діяльності Національної поліції України.

Кількісний склад наукової школи: 17 осіб.

Кваліфікаційний склад наукової школи (осіб):

докторів наук – 4;

кандидатів наук –3.

Наукові досягнення:

кількість опублікованих наукових статей ( в тому числі Scopus, Web of Science, інші наукометричні бази) – 128 (з них 17 Scopus);

кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників інших навчально-наукових видань – 52;

кількість державних нагород/премій/стипендій – 4;

кількість свідоцтв про реєстрацію авторського права – 4;

кількість дисертацій, що захищені за зазначеним науковим напрямом під керівництвом представника наукової школи:

кандидатських – 21.

докторських – 1.

Наукова школа «Кримінальна політика в умовах глобалізації»

Шаблистий Володимир Вікторович
доктор юридичних наук, професор, засновник наукової школи

Школа заснована у 2020 році. Напрями наукових досліджень: актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права; кримінально-правове забезпечення безпеки людини, суспільства, держави, людства; диференціація кримінальної відповідальності; кримінологічна діяльність суб’єктів кримінального судочинства; правове забезпечення охорони людини від домашнього насильства та насильства за ознакою статті; формування ювенальної юстиції в Україні; протидія корупційним правопорушенням.

Кількісний склад наукової школи: 26 осіб.

Кваліфікаційний склад наукової школи (осіб):

докторів наук – 6;

кандидатів наук – 20.

Наукові досягнення:

кількість опублікованих наукових статей ( в тому числі Scopus, Web of Science, інші наукометричні бази) – 241 (з них 30 Scopus, Web of Science);

кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників інших навчально-наукових видань – 77;

кількість свідоцтв про реєстрацію авторського права – 56;

кількість представників наукової школи, що пройшли стажування за кордоном – 25;

кількість дисертацій, що захищені за зазначеним науковим напрямом під керівництвом представника наукової школи:

кандидатських – 57;

докторських – 8.

 


6 223