Забезпечення якості освітньої діяльності

Моніторинг якості вищої освіти
Академічна доброчесність
Рекомендації для здобувачів вищої освіти
Опитування стосовно академічної доброчесності
Нормативні документи
Рейтинг науково-педагогічних працівників ДДУВС за 2022-2023 навчальний рік
обговорення

Основне завдання Університету –  забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, їхньої відповідності національним ліцензійним умовам надання освітніх послуг, європейським і міжнародним освітнім стандартам. Політика Університету щодо забезпечення якості є публічною і складає частину стратегічного менеджменту.

Реалії російсько-української війни вимагають якісно нових підходів до підготовки здобувачів вищої освіти, організації освітньої діяльності, налагодження і впровадження організаційних та навчально-виховних заходів, які могли б сприяти всебічному розвитку особистості та її успішній самореалізації в соціальному та професійному середовищі. Забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти обумовлено кардинальними змінами в сучасному суспільстві, які висувають нові вимоги до науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти, їх професійних якостей. І під час війни, і після її завершення головним завданням освітньої галузі є і буде забезпечення якості освіти на всіх рівнях.

Якість підготовки здобувачів вищої освіти у закладах вищої освіти МВС України має відповідати нагальним потребам держави і практичної діяльності. Водночас заклади вищої освіти системи МВС у процесі підготовки та реалізації освітніх програм мають забезпечити їх відповідність стандартам вищої освіти, що надає можливість досягти мети такої освітньої програми та відповідних програмних результатів навчання, враховуючи при цьому вимоги стейкхолдерів.


17 533