Нормативні документи з організації наукової роботи

Нормативні документи з організації наукової роботи у Дніпровському державному університеті внутрішніх справ.

➤ Закон України “Про вищу освіту”.

➤ Закон України “Про науково-технічну інформацію”.

➤ Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

➤ Закон України “Про наукову і науково-технічну експертизу”.

➤ Закон України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”.

➤ Закон України “Про видавничу справу”.

➤ Закон України “Про авторське право і суміжні права”.

➤ Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах”.

➤ Указ Президента “Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених”.

➤  Положення про наукові та навчальні видання ДДУВС з додатками.

➤ Положення про порядок проведення НПЗ ДДУВС.

➤ Положення про оцінювання та стимулювання науково-дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти.

➤ Положення про наукові школи в Дніпровському держаному університеті внутрішніх справ.

➤ Положення про впровадження видань Дніпровського державного університету внутрішніх справ.

➤ Положення про Центр литовського права Дніпровського державного університету внутрішніх справ.

➤ Положення про університетський конкурс на кращу наукову роботу серед здобувачів вищої освіти Дніпровського державного університету внутрішніх справ.

➤ Положення про конкурс «Кращий молодий вчений року» Дніпровського державного університету внутрішніх справ.


6 427