У ДДУВС відбувся захист дисертаційного дослідження

Новини університету

У Дніпровському державному університеті внутрішніх справ пройшло засідання разової спеціалізованої вченої ради.

Голова ради – доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, проректор Дніпровського державного університету внутрішніх справ Олександр ЮНІН.

Інга ГУДИМ підготувала дисертаційне дослідження на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» на тему «Адміністративно-юрисдикційні провадження в адміністративному процесі».

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Андрій СОБАКАРЬ.

Рецензенти:

– Роман МИРОНЮК, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності ДДУВС;

– Ірина ДРОК, кандидат юридичних наук, доцент, т.в.о. завідувача навчально-наукової лабораторії з дослідження проблем превентивної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності ДДУВС.

Опоненти:

– Олексій ДРОЗД, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри поліцейського права Національної академії внутрішніх справ;

– Євген ЛЕГЕЗА, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного та приватного права Університету митної справи та фінансів.

На підставі результатів відкритого голосування спеціалізована вчена рада присудила Інзі ГУДИМ ступінь доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право.

 

 


140