Лекції та інші навчально-методичні матеріали Дніпровського державного університету внутрішніх справ

Кафедра інформаційних технологій

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності.

Інформація про кафедру.


 

Адмін. право + критерії


Адміністративна відповідальність


Адміністративний процес


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА


Актуальні проблеми превентивної діяльності


Актуальні проблеми поліцейської діяльності + критерії


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА


АЮДП


ДНПСДС денна


Запобігання та протидія домашньому насильству


ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ


ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ


ОС ДОП


ПАРТНЕРСТВО ПОЛІЦІЇ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОМ


Поліцейська діяльність


ПРОГРАМА ПРАКТИКИ 2 Курс


ПРОГРАМА стажування 3 курс


ПРОГРАМА стажування магістри


ПРОГРАМА – ознайомча практика 081


ПРОГРАМА – ознайомча практика 262


ПРОТИДІЯ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ


УПО


Кафедра аналітичної економіки та менеджменту

Кафедра гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності

Кафедра економічної та інформаційної безпеки.

Кафедра загальноправових дисциплін.

Інформація про кафедру.

 

Адміністративне право
Адміністративний процес
Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції
Актуальні проблеми захисту та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності
Актуальні проблеми теорії держави та права
Діяльність Національної поліції у забезпеченні публічної безпеки і порядку
Європейське антидискримінаційне право
Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності
Запобігання домашньому насильству
Запобігання та протидія домашньому насильству
Застосування стандартів Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод
Заходи адміністративного примусу в діяльності Національної поліції
Історія держави та права зарубіжних країн
Історія держави та права України
Конституційне право
Міграційне право
Міжнародне право
Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності
Міжнародний захист прав людини
Міжнародно-правові стандарти захисту прав людини
Нормотворча діяльність
Основи антикорупційної діяльності
Партнерство поліції з іншими органами публічної адміністрації та суспільством
Поліцейська діяльність
Право Європейського Союзу
Правові інструменти альтернативного вирішення спорів
Правознавство
Практика Європейського суду з прав людини
Практикум зі складання адміністративних процесуальних документів
Провадження у справаз про адміністративні правопорушення
Публічне право практика, тлумачення та застосування
Судова риторика
Теорія держави та права
Управління в правоохоронній діяльності
Юридична компаративістика
Юридичне документознавство.
Юридичне документознавство

 

Кафедра криміналістики та домедичної підготовки.

Кафедра кримінально-правових дисциплін.

Інформація про кафедру.

 

Адвокатура України 2,3,4 курси ЮД
Актуальн. пробл. квал. крим. правопор. 2 курс магісти ПД
Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства 1 курс магістри ПД
Аналіз та прогнозування злочинності 2 курс магістри ПД
Антикорупційний колоквіум 2 курс магістри ПД
Віктимологія 4 курс ПС 053
Дізнання в кримінальному провадженні 3,4 курс ЮД
Діяльність недержавних служб безпеки 4 курс 051 Економіка
Доступ жінок до правосуддя 3,4 курс ЮД
Економічні крим.правопорушення 4 курс 073 Менеджент
Кваліфікація кримінальних правопорушень 3,4 курс ЮД
Крим. процес 2, 3 курс ЮД
Криміналістиа 2, 3 курс ПД
Криміналістика 2, 3 курс ПД
Криміналістика 2,3,4 курси ЮД
Кримінальна юстиція 1 курс магістри ЮД
Кримінальне право 2 курс ПД
Кримінальне право ЮД 2, 3 курс
Кримінальний аналіз 1 курс магістри ПД
Кримінальний процес 3 курс ПД
Кримінально-виконавче право 3, 4 курс ЮД
Кримінологія 2,3 курс ПД
Кримінологія 3, 2 курс ЮД
Кримінологія ЮД 4 курс
Оперативно-розшукова діяльність 2 курс ПД
Оперативно-розшукова діяльність 2,3 курс ЮД
Основи привано-розшукової діяльності 3 курс ЮД
Правов. та орган. засади. служб. перевірок 2 курс магістри ПД
Протиія рейдерству в корпорат. відносинах 4 курс 073 Менеджмент
Судова медицина та психіатрія 2,3 курс ЮД
Ювенальна провенція 3 курс ПД

 

Кафедра кримінального права та кримінології.

Кафедра кримінального процесу та стратегічних розслідувань.

Кафедра міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін.

Інформація про кафедру.

 

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН


ДЕМОГРАФІЯ ТА МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ


ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ


Ділова українська мова Б-ЕК-341


Ділова українська мова ПС-341


ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА_Б-МВ-041, БЗ-МВ-041


ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА_Б-МВ-141, БЗ-МВ-141


ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА_Б-МВ-241


ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ


ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КРАЇН АЗІЇ, АФРИКИ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ


Зовнішня політика країн Європи


ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КРАЇН ПІВНІВЧНОЇ АМЕРИКИ Б-МВ-141, БЗ-МВ-141


ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КРАЇН ПІВНІВЧНОЇ АМЕРИКИ ТА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ Б-МВ-041, БЗ-МВ-041


ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ТА ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНИ


ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА МОВА)_Б-МВ-041, БЗ-МВ-041


ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА МОВА)_Б-МВ-141, БЗ-МВ-141


ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА МОВА)_Б-ПУА-141, БЗ-ПУА-141


ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА МОВА)_Б-ПУА-241


ІНОЗЕМНА МОВА (ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ)_ЮД-041-045, ЮД-131 МСН, ЮЗ-041-042, ЮЗ-221МС


ІНОЗЕМНА МОВА (ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ)_ЮЗ-131 МСН, ВНО, ЮЗ-132 ВНО


ІНОЗЕМНА МОВА Б-ЕК-241


ІНОЗЕМНА МОВА Б-ЕК-341, БЗ-ЕК-341


ІНОЗЕМНА МОВА В СПЕЦІАЛЬНОСТІ_МЗ-ПС-321


ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ_Б-ПС-041, БЗ-ПС-041


ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ_Б-ПС-141, БЗ-ПС-141


ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ_Б-ПС-241, БЗ-ПС-241


ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ_Б-ПД-131-134, ЮЗ-ПД-131


ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ_Б-ПД-231-234, БЗ-ПД-231


ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ_М-ПД-321, МЗ-ПД-321-325


ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ_М-ЮД-321-322, М-ЮЗ -321-325


ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ_ЮД-141-144, ЮЗ -141


ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ_ЮД-231 МСН, ЮЗ -231 МНС, ЮЗ-231-232 ВНО


ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ_ЮД-241-247, ЮЗ-241-242


ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ_ЮД-341-3410, ЮЗ-341-343


ІНОЗЕМНА МОВА_Б-ЕК-141


ІНОЗЕМНА МОВА_Б-М-141, БЗ-М-141


ІНОЗЕМНА МОВА_Б-М-241


ІНОЗЕМНА МОВА_Б-МВ-241


ІНОЗЕМНА МОВА_Б-ПС-341, БЗ-ПС-341


ІНОЗЕМНА МОВА_ЮД-041-045


ІНОЗЕМНА МОВА_ЮД-131МСН


ІНТЕГРАЦІЙНІ ТА ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЄВРОПІ


Інформаційно-аналітична_діяльність_в_МВ


Історія радянського тоталіталитаризму


КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ В ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ М-ПД-321


Країнознавство


Лідерство в публічній сфері_Б-МВ-241


Лідерство в публічній сфері_ЮД-241-247


ЛОГІКА


Міжнародний PR_Б-М-241


Міжнародний менеджмент_БЗ-М-141


Міжнародні_організації


Нейтралітет та позаблоковість в ЄСистемі


ОСНОВИ ГЕОПОЛІТИКИ ТА ГЕОСТРАТЕГІЇ


Основи світової політики та транснаціональне співробітництво


Основи_міжнар_та_нац_безпеки Б-ПД


Основи_міжнар_та_нац_безпеки ЮД


Основи_міжнар_та_нац_безпеки_МВ


ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ


Політична соціологія світу


Політологія та політичне прогнозування


ПРАКТИКУМ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ_Б-МВ-241


ПРАКТИЧНИЙ КУРС ГАЛУЗЕВОГО ПЕРЕКЛАДУ_Б-МВ-041, БЗ-МВ-041


ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА_МЗ-ЕК-321


Регіон_сист_колект_безпеки


САМОМЕНЕДЖМЕНТ ФАХІВЦЯ З МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН


СУЧАСНЕ ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ МЗ-ПУА-321


УКРАЇНСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ Б-ПД-331-334


УКРАЇНСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ ЮД-341-349


Філософія Б-ЕК-341


Філософія Б-ПС-341


ЮРИДИЧНА ЛОГІКА


 

Кафедра оперативно-розшукової діяльності.

Кафедра психології та педагогіки

– Інформація про кафедру.

 

ВК1 конфліктологія 2023-24
ВК2 Психологія сексуальності
ВК3 Тренінг розвиток усп.та конк.
ВК4 Психологія суїцидальної поведінки
ВК5 тренінг Комунікация-стрес-безпека
ВК6 Основи конкурентноспроможності особистості
ОК 1.1 Методологія наукового дослідження в психології
ОК 2.1 Психодіагностика та корекція
ОК 2.2 Теоретичні напрямки сучасної психології
ОК 2.4 Кризова психологія
ОК 2.5 Психологічний супровід працівників силових структур
ОК 2.6 Теорія та практика психологічного консультування
ОК 2.7 психодіагностика та психотерапія психогенних розладів
ОК 2.8 Сучасні психотехнології
ОК 2.9 тренінг кар`єрного успіху
ОК 2.10 Психологічна допомога в екстремальних ситуаціях
ОК 2.11 Психологія та соціологія тероризму та війни
ОК 2.12 Психологічна служба в закладах освіти
ОК 2.13 Програма переддипломної практики МАГ
ОК 2.13 Фахова практика ПСИХОЛОГІЯ 2023
ОК 2.15 Атестаційний екзамен

 

Навчальна практика бак
ОК 2.3 Вступ до спеціальності
ОК 2.4 Анатомія та фізіологія 2023
ОК 2.6 Загальна психологія
ОК 2.8 Вікова психологія
ОК 2.9 Практикум із загальної психології 2023-24
ОК 2.10 Основи психодіагностики
ОК 2.12 Військова психологія
ОК 2.14 Соціальна психологія
ОК 2.15 Юридична психологія
ОК 2.16 Диференційна психологія
ОК 2.17 ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
ОК 2.18 ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇ
ОК 2.19 Психологія конфліктів
ОК 2.20 Психологія стресу
ОК 2.21 Методи дослідження в психології 2023-24
ОК 2.22 Клінічна психологія
ОК 2.23 Основи психокорекції
ОК 2.24 Психодіагностика сім’ї та сімейне консультування
ОК 2.25 Основи психореабілітації
ОК 2.26 Пс доп у НС
ОК 2.27 ОСНОВИ ПАТОПСИХОЛОГІЇ
ОК 2.28 Психологія соціальної роботи
ОК 2.29 Теорія та практ.псих.тренінгу
ОК 2.30 Організація психологічної служби
ОК 2.33 НАвчальна практика
Педагогічна психологія
Переддипломна практика бак

 

Кафедра спеціальної фізичної підготовки

Кафедра тактико-спеціальної підготовки.

Кафедра теорії та історії держави і права

Кафедра українознавства та іноземних мов.

Кафедра управління та адміністрування

Інформація про кафедру.


 

Програма комплексного атестаційного екзамену для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»


Програма та методичні рекомендації для проходження навчальної практики здобувачами першого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»


Програма та методичні рекомендації для проходження ознайомчої практики здобувачами першого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»


Програма та методичні рекомендації фахової практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»


 

Б-ПУА:

Аналіз даних та прогнозування соціально-економічного розвитку
Вступ до спеціальності
Галузеве управління
Глобалізація, євроінтеграція та сталий розвиток суспільства
Державне регулювання економіки
Документознавство та документообіг в публічному управлінні
Електронне урядування та документообіг в умовах цифрової трансформації
Етика та культура поведінки публічного службовця
Запобігання корупції в органах влади
Лідерство та розвиток управлінських навичок в публічній службі
Міграція та зайнятість
Молодіжна політика
Організаційно правові засади публічної служби в Україні
Основи державної політики
Основи управління проєктами
Податкове регулювання та управління фіскальними ризиками
Право в публічному управлінні
Публічне управління у сфері освіти
Публічні фінанси
Самоменеджмент публічного службовця
Стратегічне та антикризове управління
Теорія державного управління
Управління персоналом в публічній службі

 

М-ПУА:

Бюджетний процес та бюджетна політика
Електронне урядування
Євроітеграція_міжнародне публічне управління та безпека
Публічна політика. Право в публічному управлінні
Публічна служба особливого призначення
Публічна служба
Публічне управління якістю вищої освіти
Стратегічне управління
Стратегічні комунікації в діяльності органів державної влади
Управління персоналом в органах публічної влади
Філософія управління

 

АС-ПУА:

Європейська інтеграція в умовах глобального врядування
Концептуальні засади публічного управління та адміністрування
Правові аспекти публічного управління
Публічна служба особливого призначення
Реалізація цілей сталого розвитку територій
Управління науковими проєктами в публічній сфері

 

Кафедра фізичного виховання та тактико-спеціальної підготовки.

Інформація про кафедру.

 

Безпека дорожнього руху – ПД 1к

Лекція – Безпека дорожнього руху

Безпека дорожнього руху сз пз 1к


Безпека життєдіяльності та охорона праці – Психологія 1к

Лекція – Безпека життєдіяльності та охорона праці – Психологія


Безпека життєдіяльності – ПД 1к

Лекції – Безпека життєдіяльності


Домедична підготовка – ПД 1к

Лекції – Домедична підготовка


Основи здорового способу життя – Економіка 1к

Основи здорового способу життя – Психологи 2к


Основи воневої підготовки – ПД 1к

Лекції – Основи воневої підготовки


Професійно-прикладна фізична підготовка та самозахист (Право)

Професійно-прикладна фізична підготовка та самозахист (Правоохоронна діяльність)


Спеціальна фізична підготовка – ПД 1, 2 к

Спеціальна фізична підготовка (сз пз 2к)

Спеціальна фізична підготовка (сз пз 1к)


Тактико-спеціальна підготовка – ПД 1к

Тактико-спеціальна підготовка (практичне заняття)

Лекція – Тактико-спеціальна підготовка


Тактична підготовка працівників правоохоронних органів – Магістри 1к


Фізичне виховання – Психологи 2к

Лекції – Фізичне виховання – Психологи 2к


Цивільний захист


Кафедра цивільно-правових дисциплін.

Кафедра цивільного права та процесу.


 


182 681